Bắt đầu với điều khiển bằng mắt trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Điều khiển bằng mắt cho phép bạn sử dụng công nghệ theo dõi mắt để điều khiển con trỏ chuột, nhập bằng cách sử dụng bàn phím ảo và giao tiếp với mọi người bằng cách sử dụng tính năng văn bản sang tiếng nói.

Để bật điều khiển bằng mắt, hãy kết nối thiết bị theo dõi bằng mắt được hỗ trợ với PC và thiết lập. Sau đó, chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Trợ năng  > Điều khiển bằng mắt (bản xem trước) rồi chọn Bật điều khiển bằng mắt.

Sử dụng launchpad

Khi bạn bật điều khiển bằng mắt, launchpad sẽ xuất hiện trên màn hình.

Launchpad điều khiển bằng mắt chứa các nút cho phép bạn định vị lại launchpad, kích hoạt các nút chuột phải và trái, sử dụng chuột chính xác và các điều khiển cuộn, mở bàn phím điều khiển bằng mắt, văn bản sang tiếng nói, menu Bắt đầu của Windows và chế độ xem tác vụ. Bạn cũng có thể hiệu chỉnh bộ theo dõi mắt của mình, mở cài đặt điều khiển bằng mắt và tạm dừng điều khiển bằng mắt để ẩn launchpad.

Để chọn một nút trên launchpad, hãy nhìn lâu vào nút đó cho đến khi nút đó kích hoạt. Nhìn lâu là hành động nhìn vào một phần cố định trên màn hình và duy trì hành động này trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian đó được gọi là thời gian nhìn lâu.

Các nút trên launchpad cho phép bạn:

 • Di chuyển launchpad lên đầu hoặc xuống dưới cùng của màn hình.
 • Điều khiển con trỏ chuột, bao gồm cả các nút để chọn các nút chuột phải và trái.
 • Điều khiển bánh xe cuộn chuột để di chuyển qua trang web hoặc ứng dụng.
 • Nhập bằng cách sử dụng bàn phím điều khiển bằng mắt.
 • Sử dụng tính năng văn bản sang tiếng nói (TTS) của điều khiển bằng mắt để nhập từ trên màn hình và đọc to từ đó.
 • Truy nhập nhanh menu Bắt đầu, Chế độ xem tác vụ, hiệu chỉnh thiết bị của bộ theo dõi mắt và điều khiển bằng mắt.
 • Tạm dừng điều khiển bằng mắt nếu bạn đang làm gì đó như đang xem phim và không muốn chuyển động mắt của bạn vô tình chọn các nút trên launchpad.

Điều khiển chuột

Để điều khiển chuột chính xác, hãy nhìn lâu vào nút Chuột chính xác trên launchpad. Sau đó định vị mắt vào nơi bạn muốn đặt con trỏ trên màn hình. Sau đó, bạn có thể tinh chỉnh vị trí và chọn hành động mình muốn thực hiện (bấm chuột trái, bấm đúp chuột trái, bấm chuột phải hoặc đóng).

Chuột điều khiển bằng mắt cho phép bạn tinh chỉnh vị trí của con trỏ chuột và nhấp chuột phải, nhấp chuột trái hoặc nhấp đúp chuột.

Bạn cũng có thể điều khiển chuột trực tiếp hơn bằng cách nhìn lâu vào các nút Bấm chuột trái hoặc Bấm chuột phải trên launchpad và sau đó định vị mắt vào nơi bạn muốn thực hiện thao tác chuột trên màn hình.

Để hủy bỏ tương tác chuột sau khi chọn, hãy rời mắt khỏi màn hình để trở về launchpad.

Cuộn qua các trang web và ứng dụng

Để cuộn qua các trang web và ứng dụng, hãy nhìn lâu vào nút Cuộn trên launchpad. Sau đó định vị mắt vào nơi bạn muốn đặt con trỏ trên màn hình. Bạn có thể nhìn lâu vào nút lên, xuống, trái hoặc phải để cuộn theo hướng đó. Bạn càng nhìn lâu vào bất kỳ nút nào trong số này thì tốc độ cuộn sẽ càng nhanh.

Nút cuộn điều khiển bằng mắt cho phép bạn nhanh chóng cuộn qua trang web hoặc ứng dụng.

Để hủy bỏ tương tác chuột sau khi chọn, hãy rời mắt khỏi màn hình để trở về launchpad.

Nhập bằng cách sử dụng bàn phím điều khiển bằng mắt

Để mở và nhập bằng bàn phím này, hãy nhìn lâu vào nút bàn phím  trên launchpad, sau đó nhìn lâu vào các ký tự bạn muốn nhập.

Bàn phím điều khiển bằng mắt có các nút cho phép bạn đặt lại bàn phím, xóa các từ và ký tự, phím để bật tắt tạo hình chữ viết và phím cách.

Khi bạn nhìn lâu vào từng chữ cái, đề xuất văn bản sẽ xuất hiện ở đầu bàn phím. Nhìn lâu vào một từ để chọn từ đó.

Để nhập số và ký hiệu, hãy chọn phím &123. Để nhập các phím khác, hãy chọn phím Fn.

Sử dụng tạo hình chữ viết

Nhập các từ nhanh hơn bằng tạo hình chữ viết. Tạo hình chữ viết cho phép bạn tạo thành từ bằng cách nhìn lâu và chữ cái đầu tiên và cuối cùng của từ và nhìn lướt qua các chữ cái ở giữa. Gợi ý từ sẽ xuất hiện trên chữ cái cuối cùng. Nếu dự đoán không phù hợp, bạn có thể chọn một dự đoán khác.

Để bật tạo hình chữ viết, hãy nhìn lâu vào nút Cài đặt điều khiển bằng mắt  trên launchpad. Sau đó nhìn lâu vào nút bật tắt Tạo hình chữ viết để bật. Khi đã bật tạo hình chữ viết, bạn có thể bật tắt chức năng này bằng nút tạo hình chữ viết trên bàn phím.

Thay đổi cài đặt điều khiển bằng mắt

Điều khiển bằng mắt có các cài đặt khác nhau để giúp đáp ứng nhu cầu của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy nhìn lâu vào Cài đặt điều khiển bằng mắt  trên launchpad. Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

 • Nhập thời gian nhìn lâu. Đặt thời gian nhìn lâu cho chữ cái, số và ký hiệu.
 • Thời gian nhìn lâu chung. Đặt thời gian nhìn lâu cho các phím chức năng, dự đoán từ và điều khiển con trỏ chuột.
 • Tạo hình chữ viết. Bật và tắt tạo hình chữ viết.
 • Nhìn vào con trỏ. Bật con trỏ hiển thị vị trí mà mắt bạn đang hướng tới khi nhìn lâu vào các tính năng điều khiển bằng mắt, chẳng hạn như launchpad.

Yêu cầu đọc to các từ với tính năng văn bản sang tiếng nói điều khiển bằng mắt

Giao tiếp với bạn bè và gia đình bằng cách sử dụng văn bản sang tiếng nói. Để sử dụng tính năng này, hãy nhìn lâu vào nút Văn bản sang tiếng nói trên launchpad. Sau đó, sử dụng bàn phím để nhập các câu và chọn nút Phát để đọc to những câu này.

Các tùy chọn kiểm soát chuyển văn bản thành giọng nói điều khiển bằng mắt, hiển thị các nút cụm từ nhanh, nút chỉnh sửa cụm từ nhanh, nút phát, nút dừng và nút câu trước đó.

Ở đầu màn hình là các cụm từ nhanh sẽ được nói ngay khi bạn chọn. Để thay đổi các cụm từ nhanh, hãy nhìn lâu vào nút Chỉnh sửa ở bên trái các cụm từ nhanh đó.

Để thay đổi giọng nói mà Windows sử dụng để đọc to văn bản, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Thời gian và ngôn ngữ  > Giọng nói  rồi chọn giọng nói từ menu trong Văn bản sang tiếng nói.

Câu hỏi thường gặp

Thiết bị theo dõi bằng mắt nào được hỗ trợ?

Điều khiển bằng mắt hỗ trợ các thiết bị theo dõi mắt sau:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Một số máy tính xách tay và màn hình tích hợp theo dõi mắt

EyeTech

 • TM5 Mini

Phiên bản Windows nào hoạt động với điều khiển bằng mắt?

Điều khiển bằng mắt khả dụng trong Windows 10, kể từ Fall Creators Update (Phiên bản 1709). Tính năng này hoạt động trên tất cả các PC chạy Windows 10, bao gồm cả máy tính bảng. Điều khiển bằng mắt không được hỗ trợ trong Windows 10 S. Xem thêm thông tin về sử dụng Windows 10 S với công nghệ hỗ trợ.

Điều khiển bằng mắt hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Điều khiển bằng mắt khả dụng ở tất cả thị trường. Tuy nhiên, bàn phím điều khiển bằng mắt chỉ hỗ trợ bố cục bàn phím bằng tiếng Anh-Mỹ. Ngoài ra, một số văn bản trong cài đặt điều khiển bằng mắt chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Microsoft có thu thập dữ liệu theo dõi mắt không?

Microsoft không thu thập, lưu trữ hay chia sẻ thông tin theo dõi mắt.

Điều khiển bằng mắt có hoạt động không nếu tôi đeo kính hoặc để PC cạnh cửa sổ?

Tùy thuộc vào thiết bị theo dõi bằng mắt, điều khiển bằng mắt có thể không hoạt động tốt ở các vị trí có nhiều ánh sáng. Ngoài ra, theo dõi bằng mắt hoạt động khác nhau tùy thuộc vào màu mắt, kích thước mắt và hình dạng mắt. Các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của theo dõi bằng mắt.

Để hiểu rõ hơn về các giới hạn của thiết bị theo dõi bằng mắt, hãy xem lại tài liệu đi kèm theo thiết bị của bạn.

Để được hỗ trợ thêm về điều khiển bằng mắt của Windows, hãy liên hệ với bộ phận Answer Desk dành cho Người khuyết tật.