Ngày 17 tháng 10 năm 2017—KB4043961 (HĐH Bản dựng 16299.19)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editions

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó sau khi xóa ứng dụng, các ứng dụng đó được cài đặt lại mỗi khi khởi động lại, đăng xuất và đăng nhập.
  • Khắc phục sự cố trong đó nội dung bản địa hóa cho đầu ra lỗi từ cơ sở dữ liệu JET bị hỏng. Chỉ có chuỗi lỗi bằng tiếng Anh là được báo cáo.
  • Bản cập nhật bảo mật cho trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, Internet Explorer, nhân Windows, Microsoft Windows Search Component, Windows TPM, Windows NTLM, Device Guard, Microsoft Scripting Engine, Windows Wireless Networking, Microsoft Windows DNS, Windows Server, Microsoft JET Database Engine và Windows SMB Server.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP) sử dụng JavaScript và asm.js có thể ngừng hoạt động sau khi cài đặt KB4043961.

Gỡ cài đặt ứng dụng. Sau khi xong, hãy cài đặt lại ứng dụng.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4054517.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4043961.