Nhận trợ giúp về độ tương thích của PC trong Windows Mixed Reality

Áp dụng cho: Windows 10

Khi thiết lập Windows Mixed Reality hoặc chạy ứng dụng Kiểm tra Windows Mixed Reality trên PC cho máy tính của mình, bạn sẽ nhận được báo cáo cho biết liệu PC có sẵn sàng chạy thực tế kết hợp hay không. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về những gì bạn có thể nhìn thấy. 

Chỉ hiển thị cho tôi các thông số kỹ thuật

 Bạn đã sẵn sàng

Tin vui—PC của bạn có thể chạy Windows Mixed Reality. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng vẫn có sự khác biệt giữa phần cứng và cấu hình của máy tính, vì vậy, trải nghiệm thực tế kết hợp có thể không giống nhau trên mỗi PC. 

 Hỗ trợ một số tính năng

PC của bạn có thể chạy một số trải nghiệm Windows Mixed Reality, nhưng có thể không mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể. Đồ họa có thể bị chậm, một số ứng dụng và trò chơi có thể không hoạt động tốt và một số hoàn toàn không thể chạy. 

Dưới đây là các thông báo mà bạn có thể thấy và cách khắc phục:

 Không thể chạy thực tế kết hợp

Dưới đây là các thông báo mà bạn có thể thấy và cách khắc phục:

Đạt được hiệu suất tốt nhất

Một số cấu hình phần cứng có thể gây ra những vấn đề về hiệu suất với Windows Mixed Reality. Đối với các vấn đề như tải chậm, giật hình hoặc chất lượng hình ảnh kém, hãy thử các cách khắc phục phổ biến sau:

  • Đóng bất kỳ ứng dụng nào đang mở chạy trên màn hình nền PC.
  • Nếu bạn đang sử dụng USB-C hoặc bộ điều hợp chuyển DisplayPort thành HDMI, hãy sử dụng một bộ điều hợp khác. Xem các bộ điều hợp được đề xuất
  • Nếu có thêm màn hình được kết nối với cạc đồ họa của PC, hãy ngắt kết nối các màn hình đó.
  • Thử tải xuống một số ứng dụng thực tế kết hợp khác từ Windows Store—một số ứng dụng có thể hoạt động tốt hơn với thiết lập máy tính của bạn.