Làm cách nào để tạo macro?

Áp dụng cho: Microsoft accessories

Macro là chuỗi các sự kiện (chẳng hạn như thao tác nhấn phím, bấm chuột và chậm trễ) mà bạn có thể phát lại để trợ giúp các tác vụ lặp lại nhiều lần. Bạn cũng có thể sử dụng macro để phát lại các chuỗi dài hoặc khó chạy. Bạn có thể chỉ định một macro đã ghi trong Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft cho một phím hoặc một nút chuột. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Lặp lại Macro để phát và lặp lại một macro liên tục, sau đó ngừng tính năng này bất cứ lúc nào.

Macro Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft sử dụng phần mở rộng .mhm và được lưu dưới dạng tệp riêng lẻ trong thư mục con mặc định Documents\Microsoft Hardware\Macros. Có thể hoán đổi các macro đã ghi trong bàn phím và chuột. Bạn có thể chạy hoặc chỉnh sửa macro từ cả hai chương trình.

 1. Sử dụng chuột mà bạn muốn đặt cấu hình để khởi động Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft.

 2. Trong danh sách bên dưới nút mà bạn muốn gán lại, chọn Macro.

 3. Bấm vào Tạo Macro mới.

  Một macro trống sẽ được tạo và thêm vào danh sách macro.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên cho macro mới.

 5. Bấm vào Trình chỉnh sửa và nhập macro của bạn.

  Bạn có thể ghi lại các sự kiện như thao tác nhấn phím, bấm chuột và chậm trễ giữa các hành động. Bạn không thể ghi lại các chuyển động chuột hoặc các hành động được thực hiện thông qua các macro được gán cho các phím có thể gán lại.

 6. Trong danh sách Macro Khả dụng, hãy đảm bảo bạn chọn macro mới.

Để ghi lại hai hoặc nhiều sự kiện cùng một lúc

 1. Nhập sự kiện đầu tiên (ví dụ: nhấn phím SHIFT).

 2. Bấm chuột phải vào sự kiện đã chọn rồi chọn Tách. Sự kiện sẽ tách thành 3 sự kiện riêng lẻ: nhấn và giữ nút, thời gian trễ và thả nút.

 3. Bấm vào giữa hai sự kiện riêng lẻ (trước hoặc sau thời gian trễ).

 4. Nhập sự kiện thứ hai (ví dụ: Nút Chuột 1).

Để chỉnh sửa một macro hiện có

 1. Sử dụng chuột mà bạn muốn đặt cấu hình để khởi động Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft.

 2. Trong danh sách bên dưới nút mà bạn muốn gán lại, chọn Macro.

 3. Từ danh sách Macro Khả dụng, chọn macro mà bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Bấm vào Trình chỉnh sửa và chỉnh sửa macro hoặc nhập các sự kiện mới.

Để phát macro

 • Bấm vào nút đã gán cho macro.

Để hủy bỏ một macro trong khi phát lại

 • Bấm lại vào nút đã gán cho macro hoặc bắt đầu một macro khác

Để bật Lặp lại Macro (phát macro nhiều lần)

 1. Trong Trình chỉnh sửa Macro, chọn một macro từ Macro Khả dụng.

 2. Bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa Macro

 3. Bật Lặp lại.

Để bật/tắt macro lặp lại

 • Sau khi bạn bật Lặp lại Macro cho một macro, hãy nhấn phím đã gán cho macro đó để bắt đầu macro.

Nhấn lại nút đó để macro ngừng lặp lại.
Hoặc, để ngừng macro lặp lại và bắt đầu macro khác, hãy nhấn phím đã gán cho macro khác.