Ngày 22 tháng 11 năm 2017—KB4055254 (HĐH Bản dựng 15063.729)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến một số máy in Epson SIDM (Dot Matrix) và máy in TM (POS) khiến máy không thể in trên các hệ thống dựa trên kiến trúc x86 và x64. Sự cố này ảnh hưởng đến KB4048954.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Sau khi cài đặt KB này, người dùng Internet Explorer 11 sử dụng Dịch vụ Báo cáo SQL Server (SSRS) có thể không cuộn được qua một menu thả xuống bằng cách sử dụng thanh cuộn.

Sự cố này được khắc phục trong KB4053580.

Các thiết bị chạy Windows Pro trên Nhánh Hiện tại cho Doanh nghiệp (CBB) sẽ nâng cấp mà không có thông báo trước. Sự cố này được khắc phục trong KB4053580.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4055254.