Ngày 12 tháng 12 năm 2017—KB4056342 Bản cập nhật dành cho Windows 10 Mobile (HĐH Bản dựng 15254.124)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editionsWindows 10 Mobile Enterprise

Các bản sửa lỗi và Cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này.

  • Bản dựng này cũng bao gồm tất cả những cải tiến từ KB4053580.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update.