Ngày 17 tháng 1 năm 2018—KB4057144 (HĐH Bản dựng 15063.877)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố một số khách hàng sử dụng một tập con nhỏ các bộ xử lý AMD cũ hơn rơi vào trạng thái không thể khởi động lại.

 • Khắc phục sự cố với việc in PDF trong Microsoft Edge.

 • Khắc phục sự cố với truy nhập thư mục gói App-V khiến danh sách kiểm soát truy nhập được xử lý không chính xác.

 • Khắc phục sự cố tính tương thích ngược để quản lý Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) với chính sách nhóm bị mất. Chính sách nhóm Windows 10 phiên bản 1607 không tương thích với Windows 10 phiên bản 1703 hoặc chính sách nhóm cao hơn. Do lỗi này, không thể triển khai các Mẫu Quản trị mới (.admx) của Windows 10 cho Trung tâm Lưu trữ Chính sách Nhóm. Điều này có nghĩa là một số cài đặt bổ sung mới cho Windows 10 sẽ không khả dụng.

 • Khắc phục sự cố một số điều khiển ActiveX được Microsoft ký kết không hoạt động khi Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (Device Guard) được bật. Cụ thể là ID lớp liên quan đến XMLHTTP trong msxml6.dll không hoạt động.

 • Khắc phục sự cố trong đó khi cố gắng thay đổi Thẻ Thông minh cho kiểu khởi động dịch vụ Windows từ Đã tắt sang Thủ công hoặc Tự động, hệ thống báo cáo lỗi: “Không thể tạo tệp khi tệp đó đã tồn tại”.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số ứng dụng bị Device Guard của Bộ bảo vệ Windows hoặc Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows chặn không cho chạy khi ứng dụng đó chạy trong chế độ thực thi Chỉ kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố tự kiểm tra TPM ảo không chạy trong quá trình khởi tạo TPM ảo.
 • Khắc phục sự cố với NoToastApplicationNotificationOnLockScreen GPO khiến Thông báo nhanh xuất hiện trên màn hình khóa.
 • Khắc phục sự cố lúc đầu đã được nêu trong KB4056891 trong đó gọi CoInitializeSecurity bằng thông số xác thực được đặt thành RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE dẫn đến lỗi STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL.
 • Khắc phục sự cố trong đó kết nối VPN Azure trỏ đến trang web sử dụng IKEv2 có thể bị lỗi khi thiết bị của người dùng chứa một số lượng lớn chứng chỉ gốc đáng tin cậy.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp

Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088782.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số người dùng có thể gặp sự cố khi đăng nhập vào một số trang web khi sử dụng thông tin xác thực tài khoản bên thứ ba trong Microsoft Edge. Sự cố này được khắc phục trong KB4074592.

 

Cách tải bản cập nhật này


Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4057144.