Ngày 13 tháng 2 năm 2018—KB4074596 (HĐH Bản dựng 10240.17770)

Áp dụng cho: Windows 10

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố liên quan đến tập lệnh khiến Internet Explorer ngừng hoạt động trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer trong đó khi nhấn phím delete sẽ chèn một dòng mới vào hộp nhập dữ liệu trong ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số người dùng có thể đã gặp sự cố khi đăng nhập vào một số trang web khi sử dụng thông tin xác thực tài khoản bên thứ ba trong Microsoft Edge.

 • Cập nhật thông tin múi giờ.

 • Khắc phục sự cố trong đó nhà cung cấp thông tin đăng nhập tùy chỉnh đôi khi không hiển thị đúng hộp văn bản mật khẩu.

 • Khắc phục sự cố khiến services.exe ngừng hoạt động sau khi áp dụng đặc quyền "Xin một mã thông báo mạo danh cho người dùng khác trong cùng một phiên" cho các máy tính chạy Windows Server 2012 R2. Các máy tính này sau đó sẽ vào chu kỳ khởi động lại. Hệ thống có thể báo cáo ID sự kiện SceCli 1202 với lỗi 0x4b8. Hệ thống cũng có thể báo cáo ID sự kiện Lỗi Ứng dụng 1000 với tên mô-đun sự cố là scesrv.dll và mã ngoại lệ 0xc0000409. Đặc quyền này đã được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows Server 2016.

 • Khắc phục sự cố trong đó tính năng certutil.exe -MergePfx không thể tạo ra tệp EPF hợp nhất cho nhiều chứng chỉ V1.

 • Khắc phục sự cố trong đó phần đính kèm ứng dụng MMC—chẳng hạn như các Dịch vụ, Quản trị viên Chính sách Cục bộ và Quản lý Máy in—không chạy khi đang bật Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows (Device Guard). Lỗi là "Đối tượng không hỗ trợ thuộc tính hoặc phương pháp này".

 • Khắc phục sự cố làm giảm hiệu suất của Universal CRT trong các hàm _gcvt và _gcvt_s.

 • Khắc phục sự cố trong đó đầu ra dẫn tới một tệp hoặc kênh bị đệm hoàn toàn trong Universal CRT do phát trực tuyến lỗi tiêu chuẩn (STDERR).

 • Khắc phục sự cố trong Universal CRT bằng cách thêm cờ chế độ truy nhập "x" để hỗ trợ hàm fopen().

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Nhân Windows, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Internet Explorer, cấu phần Microsoft Windows Search, Nhân Windows, Device Guard, hệ thống tệp và lưu trữ Windows, trình điều khiển Common Log File System.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

 

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088786.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4074596