Ngày 14 tháng 2 năm 2018—KB4077675 Bản cập nhật dành cho Windows 10 Mobile (HĐH Bản dựng 15254.248)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editionsWindows 10 Mobile Enterprise

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. 

  • Bản dựng này bao gồm tất cả những cải tiến từ KB4074592.

  • Khắc phục sự cố màn hình cảm ứng duy trì trạng thái không phản hồi. Trong hầu hết các trường hợp, hãy sử dụng nút Nguồn để bật và tắt màn hình để khôi phục khả năng phản hồi. Đôi khi lúc khởi động, màn hình cảm ứng sẽ duy trì trạng thái không phản hồi và cách duy nhất để khôi phục là khởi động lại điện thoại.

  • Khắc phục sự cố khiến bàn phím ảo hiển thị lại chậm khi sử dụng bàn phím rời hoặc máy quét với thiết bị. Với tùy chỉnh này, một OEM có thể xác định giá trị chậm trễ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trễ bàn phím ảo.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Trên Điện thoại chạy Windows 10, tệp PDF không thể hiển thị trong Microsoft Edge. 

Sự cố này được khắc phục trong KB4090912.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update.


ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank