Giọng nói ngắt quãng lại thiết trong Skype dành cho doanh nghiệp trên iOS và Android

Áp dụng cho: Skype for Business Server 2015Skype for Business for iOSSkype for Business for Android

Triệu chứng


Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn được kích hoạt cho Enterprise Voice.
  • Bạn sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp ứng dụng trên iOS hoặc Android điện thoại di động.
  • Bạn đặt Thoạidi động hoặc VoIP qua Wi-Fi chỉ.

Trong trường hợp này, khi bạn kết nối Skype cho cuộc họp kinh doanh, giá trị Cài đặt thoại bị ngắt quãng đặt lại VoIP luôn.

Nguyên nhân


Sự cố xảy ra dosử dụng giọng nói chính sách gán lại sauSkype cho ứng dụng doanh nghiệpđược đưa trở lại từ sau khi nhận được một cuộc gọi đến.

Giải pháp


Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.