Ngày 22 tháng 3 năm 2018—KB4088891 (HĐH Bản dựng 15063.994)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố với hiện tượng rò bộ xử lý GDI trong kiểm soát Dải băng Windows.

  • Khắc phục sự cố các tệp được bảo vệ bằng Hệ thống Tệp Mã hóa (EFS) có thể bị hỏng trong quá trình mã hóa hoặc giải mã BitLocker của ổ đĩa.

  • Khắc phục sự cố trong đó khi một yêu cầu iSCSI chứa tiêu đề không hoàn chỉnh trong gói đầu tiên, iSCSI có thể không nhận ra khi một yêu cầu đã được gửi.

  • Hỗ trợ thêm về stornvme cho các SSD khác.

  • Khắc phục sự cố bố cục bàn phím tiếng Nhật không hoạt động đúng cách trong thời gian diễn ra phiên Hỗ trợ Từ xa.
  • Khắc phục sự cố tái tạo trong Microsoft Edge đối với các tài liệu PDF có nền được tạo bằng các công cụ xuất bản của các bên thứ ba khác nhau. 
  • Khắc phục sự cố làm giảm hiệu suất của Universal CRT trong các hàm _gcvt và _gcvt_s.
  • Khắc phục sự cố trong đó đầu ra dẫn tới một tệp hoặc kênh bị đệm hoàn toàn trong Universal CRT do phát trực tuyến lỗi tiêu chuẩn (STDERR).
  • Khắc phục sự cố trong Universal CRT bằng cách thêm cờ chế độ truy nhập "x" để hỗ trợ hàm fopen().
  • Khắc phục sự cố với một tình huống tương tranh trong Universal C Runtime (CRT) xảy ra khi bạn cập nhật thiết đặt bản địa toàn cầu. Sự cố này làm hỏng số lượng tham khảo thiết đặt bản địa hiện tại và kích hoạt một điều kiện trống đôi.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt nếu bạn truy cập trang Cài đặt Windows > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update và bấm vào Kiểm tra bản cập nhật trực tuyến từ Microsoft Update.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Quan trọng Khi cài đặt cả bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB4088825) và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4088891


ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank