Chia sẻ máy in trong mạng của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể chia sẻ máy in với nhiều PC trên mạng của mình. Để chia sẻ máy in từ PC được kết nối với máy in (PC chính) với PC phụ không được kết nối với máy in, bạn phải thiết lập cài đặt chia sẻ cho máy in, kết nối máy in với PC chính (không dây hoặc sử dụng cáp USB), sau đó bật máy in. Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo PC chính đã bật, đã kết nối với máy in và kết nối mạng.

Chia sẻ máy in trên PC chính

Có hai cách để chia sẻ máy in của bạn: sử dụng Cài đặt hoặc Panel điều khiển.

Kết nối máy in được chia sẻ với một PC khác

Có 2 cách để kết nối máy in được chia sẻ với một PC phụ: sử dụng Cài đặt hoặc Panel Điều khiển.

Thiết lập Cài đặt chia sẻ

Cài đặt mà bạn sử dụng để chia sẻ thiết bị thường được bật theo mặc định. Nếu không, hãy làm theo các bước trong phần này để bật cài đặt bằng cách sử dụng cài đặt hoặc Panel Điều khiển.

Tìm tên PC của bạn

Bạn sẽ cần tên PC chính, còn được gọi là tên máy tính hoặc tên thiết bị, để kết nối PC phụ với máy in.