Sắp tới cuộc họp ghi thiếu tab cuộc họp dựa trên MSI Phiên bản Skype dành cho doanh nghiệp

Áp dụng cho: Microsoft Lync 2013Skype for Business 2015Skype for Business 2016

Triệu chứng


Khi bạn đã sắp tới cuộc họp tham gia, bạn có thể thấy các cuộc họp tiếp tục biến mất từ tab cuộc họp trong Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Skype dành cho doanh nghiệp 2016 và Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Giải pháp


Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.