Các tính năng gia đình trên Microsoft Launcher

Áp dụng cho: Microsoft Account

Microsoft Launcher mang các ứng dụng và dịch vụ phổ biến của Microsoft đến cho thiết bị Android của bạn, bao gồm cả các tính năng Gia đình Microsoft. Khi cài đặt Microsoft Launcher trên các thiết bị của gia đình, bạn có thể xem vị trí của con bạn trên bản đồ và nhận các báo cáo về hoạt động của ứng dụng (các ứng dụng mà con bạn mở)—cùng nhiều tính năng tuyệt vời khác sắp ra mắt.

 

Cách thiết lập các tính năng gia đình


  1. Cài đặt Microsoft Launcher trên thiết bị Android. Tải ứng dụng này xuống từ Cửa hàng Google Play trên thiết bị của bạn.
  2. Trong quá trình thiết lập Microsoft Launcher, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dành cho người lớn.
  3. Trên thiết bị của bạn, trượt nhanh sang phải để xem thẻ Gia đình trong nguồn cấp dữ liệu. Gửi email hoặc tin nhắn đến con bạn để yêu cầu trẻ cài đặt Launcher trên thiết bị. Trẻ cũng có thể truy cập vào Cửa hàng Google Play và tự cài đặt ứng dụng này.
  4. Sau khi con bạn cài đặt Launcher, hãy yêu cầu trẻ đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của trẻ. Trong quá trình thiết lập, hãy cho phép Launcher truy nhập vào vị trí và mức sử dụng ứng dụng..
  5. Bật tính năng chia sẻ vị trí và báo cáo hoạt động cho từng trẻ từ thiết bị của bạn.
    • Trên thẻ Gia đình, đối với mỗi trẻ, hãy chọn Bật chia sẻ vị trí > Tùy chọn khác > Tìm [con bạn] trên bản đồ. Sau đó bật Xem vị trí của con tôi trên bản đồ.
    • Chọn Hoạt động và bật Báo cáo hoạt động. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có tùy chọn bật báo cáo hàng tuần qua email.

Khắc phục sự cố cho Microsoft Launcher


Nếu bạn đang gặp sự cố với Microsoft Launcher, hãy xem một số chủ đề khắc phục sự cố bên dưới để được trợ giúp.