Ngày 8 tháng 3 năm 2018—KB4092077 (HĐH Bản dựng 15063.936)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố trong đó sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị đã bản địa hóa có thể có chuỗi không chính xác hoặc hoạt động bất thường trong các lĩnh vực khác nhau của giao diện người dùng (UI) khiến giao diện người dùng không sử dụng được.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Do có sự cố ảnh hưởng đến một số phiên bản phần mềm chống vi rút, bản sửa lỗi này chỉ áp dụng cho các máy tính có ISV chống vi rút đã cập nhật ALLOW REGKEY.

Sự cố này được khắc phục trong KB4088782.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt nếu bạn truy cập trang Cài đặt Windows > Cập Nhật & Bảo mật > Windows Update và bấm vào Kiểm tra bản cập nhật từ Microsoft Update.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4092077