Ngày 10 tháng 4 năm 2018—KB4093107 (HĐH Bản dựng 15063.1029)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1703Windows 10 Mobile Enterprise

Lưu ý  Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật cho Windows 10 Mobile (HĐH Bản dựng 15063.1029) được phát hành vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố gây ra vi phạm quyền truy nhập trên một số trang web nhất định trong Internet Explorer khi ứng dụng này hiển thị SVG trong một phiên tải cao.
  • Khắc phục sự cố khi in nội dung được tạo bởi ActiveX trong Internet Explorer.
  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.
  • Khắc phục sự cố có thể khiến dịch vụ App-V ngừng hoạt động trên máy chủ RDS có nhiều người dùng.
  • Khắc phục sự cố trong đó tài khoản người dùng bị khóa khi ứng dụng được chuyển đến một nền tảng chung bằng cách sử dụng App-V (ví dụ: XenApp 7.15+ với Windows Server 2016, trong đó xác thực Kerberos không khả dụng).
  • Khắc phục sự cố mà, trong một số trường hợp khiến Internet Explorer không xác định được các điều khiển tùy chỉnh.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows app platform và frameworks, Microsoft scripting engine, Windows graphics, Windows Server, nhân Windows, kết nối mạng trung tâm dữ liệu Windows, mạng không dây Windows, Windows Hyper-V, ảo hóa và nhân Windows.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Quan trọng Khi cài đặt cả bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB4093432) và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4093107.