Ngày 10 tháng 4 năm 2018—KB4093119 (HĐH Bản dựng 14393.2189)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Lưu ý Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật cho Windows 10 Mobile (HĐH Bản dựng 15063.1029) được phát hành vào ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố gây ra vi phạm quyền truy nhập trên một số trang web nhất định trong Internet Explorer khi ứng dụng này hiển thị SVG trong một phiên tải cao.

  • Khắc phục sự cố khi in nội dung được tạo bởi ActiveX trong Internet Explorer.

  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố trong đó tài khoản người dùng bị khóa khi ứng dụng được chuyển đến một nền tảng chung bằng cách sử dụng App-V (ví dụ: XenApp 7.15+ với Windows Server 2016, trong đó xác thực Kerberos không khả dụng).

  • Khắc phục sự cố có thể khiến dịch vụ App-V ngừng hoạt động trên máy chủ RDS có nhiều người dùng.

  • Khắc phục sự cố mà, trong một số trường hợp khiến Internet Explorer không xác định được các điều khiển tùy chỉnh.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Windows app platform và frameworks, Microsoft scripting engine, Microsoft Edge, Windows graphics, Windows Server, mạng kết nối trung tâm dữ liệu Windows, Windows Hyper-V, nhân Windows, ảo hóa và nhân Windows.

Lưu ý Bản cập nhật này không khả dụng với các tệp cài đặt nhanh cho Windows Server 2016.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp

Sau khi cài đặt Bản cập nhật Tích lũy dành cho Windows 10 phiên bản 1607 ngày 13 tháng 3 năm 2018 trở lên, chỉ có bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất mới được trả về nếu có. Điều này khiến không thể triển khai các bản cập nhật tính năng đã phát hành trước đó bằng cách sử dụng ConfigMgr (nhánh hiện tại) và các gói cung cấp dịch vụ Windows 10.

Sự cố này được khắc phục trong KB4103723.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Quan trọng Khi cài đặt cả  bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB4093137) và bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) từ Danh mục Microsoft Update, hãy cài đặt SSU trước khi cài đặt LCU.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4093119.