Sự cố khi mở rộng một ứng dụng hoặc trò chơi sang một thiết bị

Áp dụng cho: Microsoft Store

Thỉnh thoảng, bạn muốn di chuyển một trò chơi hoặc ứng dụng từ một thiết bị sang một thiết bị khác nhưng việc này không thành công. Dưới đây là một số cách để kiểm tra: 

  • Bạn có vượt mức giới hạn thiết bị của mình hay không? Nếu bạn có số lượng thiết bị tối đa là 10, hãy xóa một trong số các thiết bị đó để bạn có thể thêm thiết bị mới. 1) Truy cập account.microsoft.com/devices, đăng nhập, tìm thiết bị bạn muốn xóa. 2) Chọn Hiển thị chi tiết hoặc chọn Quản lý. 3) Dưới tên của thiết bị, hãy chọn Tác vụ khác > Xóa và làm theo hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách đăng nhập vào tài khoản Microsoft và Quản lý các thiết bị được sử dụng với tài khoản Microsoft của bạn
    Thiết bị của tôi Hiển thị chi tiết Quản lý
  • Các thiết bị của bạn có đang sử dụng cùng phiên bản Windows không? Một số ứng dụng và trò chơi sẽ không hoạt động trên tất cả các phiên bản của Windows.  Để biết thông tin về việc cập nhật Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp
  • Nếu bạn không thấy trò chơi hoặc ứng dụng trên Xbox One, hãy kiểm tra Trò chơi & ứng dụng của tôi > Sẵn sàng cài đặt. Để tự động cài đặt trò chơi và ứng dụng, hãy đảm bảo rằng bạn đang cài đặt trên trang chủ Xbox và chọn Cài đặt trong Hệ thống  > Tải xuống và cập nhật > Duy trì cập nhật trò chơi & ứng dụng của tôi. Để biết thêm thông tin về trang chủ Xbox, hãy xem Cách chỉ định một bảng điều khiển Xbox One làm trang chủ Xbox của bạn
  • Nếu bạn không thể tìm thấy trò chơi hoặc ứng dụng sau khi bạn di chuyển trò chơi hoặc ứng dụng đó sang PC của mình, bạn có thể xem nội dung mà bạn sở hữu trong Microsoft Store trên PC của bạn. 1) Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Microsoft Store và chọn ứng dụng đó từ kết quả. 2) Chọn Thêm  > Thư viện của tôi > Tất cả nội dung sở hữu và cuộn qua các kết quả để tìm trò chơi hoặc ứng dụng bạn đã di chuyển. 
  • Bạn có câu hỏi về khóa sản phẩm của mình không? Xem Tìm và cài đặt nội dung tải xuống của Microsoft từ Microsoft Store để biết thêm thông tin. 
  • Một số ứng dụng hoặc trò chơi chỉ hoạt động trên các loại thiết bị cụ thể. Bạn có thể nhận được thông báo lỗi về tính tương thích và nếu nhận được thông báo đó, bạn có thể kiểm tra các phiên bản tương thích của ứng dụng hoặc trò chơi tại Microsoft Store.