Ngày 8 tháng 5 năm 2018—KB4103716 (HĐH Bản dựng 10240.17861)

Áp dụng cho: Windows 10

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cập nhật Internet Explorer và Microsoft Edge để ưu tiên cờ tải trước video trong một số trường hợp. 
  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật. 
  • Khắc phục sự cố một số chức năng sscanf không thể dừng đọc các ký tự từ bộ đệm đầu vào. 
  • Khắc phục sự cố khiến hệ thống ngừng hoạt động với lỗi 0x139_e_INVALID_REFERENCE_COUNT. 
  • Khắc phục sự cố ngăn khách hàng nhập đúng chữ Hangul với IME tiếng Hàn của Microsoft trong Microsoft Word Online.
  • Khắc phục sự cố có thể gây ra lỗi khi kết nối với máy chủ Máy tính Từ xa. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản cập nhật CredSSP cho CVE-2018-0886.
  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft scripting engine, Windows app platform và frameworks, Device Guard, Windows storage và filesystems, ảo hóa và nhân Windows, trợ giúp HTML và Windows Server. 

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4103716