Macro trong sổ làm việc Excel nhúng bị chặn chạy trong Excel 2016

Áp dụng cho: Excel 2016Excel 2019Excel for Office 365

 

Hiện tượng


Trong một môi trường có thiết đặt chính sách nhóm chặn macro chạy trong tệp Office từ Internet hỗ trợ cho Microsoft Excel 2016, macro trong sổ làm việc Excel nhúng bị chặn chạy.

Ví dụ: khi bạn tạo một bảng tính Excel mới nhúng một macro-enabled workbook trong sổ làm việc mới, bạn nhận được thông báo bảo mật sau:

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra nếu sổ làm việc Excel nhúng không từ vị trí tin cậy, hoặc làm việc mới không lưu vào vị trí tin cậy.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố, lưu bảng tính được nhúng hoặc mới đến một vị trí tin cậy.

Để biết thêm thông tin về các thiết đặt chính sách nhóm chặn macro chạy trong tệp Office từ Internet , hãy xem các tính năng mới trong Office 2016 có thể chặn các macro và giúp ngăn chặn lây nhiễm.