Ngày 10 tháng 7 năm 2018—KB4338829 (HĐH Bản dựng 10240.17914)

Áp dụng cho: Windows 10

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cung cấp các tùy chọn bảo vệ cho một lỗ hổng khác liên quan đến thực hiện suy đoán phía kênh có tên là Lazy Floating Point (FP) State Restore (CVE-2018-3665) cho các phiên bản Windows 64 Bit (x64).

  • Cập nhật tính năng Kiểm tra Thành phần của Internet Explorer để tuân thủ chính sách vô hiệu hóa việc chạy Công cụ cho Nhà phát triển.
  • Khắc phục sự cố trong một số trường hợp khiến chế độ IME sai được chọn trên phần tử IME đang hoạt động. 
  • Khắc phục sự cố DNS yêu cầu bỏ qua cấu hình proxy trong Internet Explorer và Microsoft Edge.
  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Edge, ứng dụng Windows, Windows graphics, kết nối mạng trung tâm dữ liệu Windows, ảo hóa Windows, nhân Windows và Windows Server. 

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ có thể tải các bản sửa lỗi mới, có trong gói này xuống và cài đặt trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số thiết bị chạy khối lượng công việc giám sát mạng có thể nhận được lỗi Dừng 0xD1 do tình huống tương tranh.

Sự cố này được khắc phục trong KB4345455.

Đôi khi, có thể không khởi động lại dịch vụ SQL Server được với lỗi “Cổng Tcp đã được sử dụng”. Sự cố này được khắc phục trong KB4345455.
Khi người quản trị cố gắng dừng World Wide Web Publishing Service (W3SVC), W3SVC sẽ vẫn ở trạng thái "đang dừng" nhưng không thể dừng hoàn toàn hoặc bị khởi động lại. Sự cố này được khắc phục trong KB4345455.

Sau khi bạn cài đặt bất kỳ Bản cập nhật Bảo mật .NET Framework tháng 7 năm 2018 nào, một cấu phần COM sẽ không tải được do các lỗi “quyền truy nhập bị từ chối”, “chưa đăng ký lớp” hoặc “đã xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do”. Sau đây là các chữ ký lỗi thường gặp nhất:

Loại ngoại lệ: System.UnauthorizedAccessException

Thông báo: Quyền truy nhập bị từ chối. (Ngoại lệ từ HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Sự cố này được khắc phục trong KB4343892.

 

Cách tải bản cập nhật này


Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4338829