Khắc phục các sự cố trên thiết bị đồ họa có mã lỗi 43

Áp dụng cho: Windows 10

Lỗi này xảy ra khi trình điều khiển thiết bị đồ họa của bạn đã thông báo với Windows rằng thiết bị hoạt động không đúng cách. Điều này có nghĩa là thiết bị gặp sự cố về phần cứng hoặc trình điều khiển hay phần mềm trình điều khiển bị lỗi. Để khắc phục lỗi này, hãy thử các cách sau: