Sử dụng các bộ lọc màu trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu khó nhìn thấy nội dung trên màn hình, hãy áp dụng bộ lọc màu. Bộ lọc màu thay đổi bảng màu trên màn hình và có thể giúp bạn phân biệt các nội dung chỉ khác nhau về màu sắc.

  • Để sử dụng một bộ lọc màu:
    • Hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Trợ Năng > Bộ lọc màu.
    • Bật nút bật/tắt trong Bật bộ lọc màu.
    • Sau đó, chọn một bộ lọc màu từ menu. Thử từng bộ lọc để xem bộ lọc nào phù hợp với bạn nhất.
  • Lưu ý: Để truy cập cài đặt bộ lọc màu trong các phiên bản Windows 10 trước đó, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Trợ Năng > Màu & độ tương phản cao.