Ngày 11 tháng 12 năm 2018—KB4471321 (Bản dựng HĐH 14393.2665)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể khiến Thanh Tìm kiếm không thể sử dụng được trong Windows Media Player khi phát tệp cụ thể. Sự cố này không ảnh hưởng đến chức năng phát lại bình thường.
  • Khắc phục sự cố có thể khiến toàn bộ hệ thống không phản hồi khi sử dụng các tính năng liên quan đến ký tự do người dùng cuối xác định (EUDC).
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform và Frameworks, Cấu phần Microsoft Graphics, Windows Graphics, Microsoft Edge, Nhân Windows, Kết nối mạng Không dây Windows và Windows Authentication.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp

Sau khi bạn cài đặt Bản xem trước Bản tổng hợp Chất lượng tháng 8 hoặc bản cập nhật .NET Framework ngày 11 tháng 9 năm 2018, hệ thống có thể loại trừ bản khởi tạo SqlConnection. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

4470809 Loại trừ bản khởi tạo SqlConnection trên .NET 4.6 trở lên sau bản cập nhật .NET Framework tháng 8 và tháng 9 năm 2018.

Sự cố này được khắc phục trong KB4480977.

Đối với máy chủ do System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) quản lý, SCVMM không thể liệt kê và quản lý thao tác chuyển mạch lô-gic đã triển khai trên máy chủ sau khi cài đặt bản cập nhật.

Ngoài ra, nếu bạn không thực hiện theo các phương pháp hiệu quả nhất, lỗi dừng có thể xảy ra trong vfpext.sys trên các máy chủ.

Sự cố này được khắc phục trong KB4507459.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên Windows Server 2016, không thể tìm kiếm nhanh trong máy khách Microsoft Outlook với lỗi "Outlook không thể thực hiện tác vụ tìm kiếm".

Sự cố này được khắc phục trong KB4487026.

Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu Chính sách Nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt KB4467691, Windows có thể không khởi động được trên một số máy tính xách tay Lenovo và Fujitsu có RAM dưới 8 GB.

Khởi động lại máy tính bị ảnh hưởng bằng cách sử dụng Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Tắt tùy chọn Khởi động An toàn rồi khởi động lại.

Nếu bật BitLocker trên máy tính của mình, bạn có thể phải thực hiện quá trình phục hồi BitLocker sau khi đã tắt Khởi động An toàn.

Lenovo và Fujitsu đã biết về sự cố này. Vui lòng liên hệ với OEM của bạn để hỏi xem đã có bản cập nhật vi chương trình cho thiết bị của bạn chưa.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4465659). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4471321.