KB4494174: Bản Cập Nhật vi Intel

Áp dụng cho: Windows Server version 1809Windows 10, version 1809

Tóm tắt


Thay đổi gần đây

 • Intel vi bản Cập Nhật cho các sản phẩm (CPU) đã được thay đổi. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản cập nhật này:
  • Valley View
  • Anh xem
  • Màn hình Haswell
  • Haswell M
  • Haswell Xeon E3
  • Gemini hồ*
  • Apollo hồ*

Intel vừa thông báo rằng nó đã hoàn thành phần mềm validations và đã bắt đầu phát hành vi mới cho CPU hiện tại trong phản ứng với các mối đe dọa sau:

 • CVE-2019-11091 -Microarchitectural dữ liệu mẫu Uncacheable bộ nhớ (MDSUM)
 • CVE-2018-12126 -Microarchitectural lưu trữ bộ đệm dữ liệu mẫu (MSBDS)?
 • CVE-2018-12127 -Microarchitectural cổng nạp dữ liệu mẫu (MLPDS)
 • CVE-2018-12130 -Microarchitectural điền vào bộ đệm dữ liệu mẫu (MFBDS)

Phiên bản mới này bao gồm các bản Cập Nhật vi từ Intel cho CPU sau.

Tên mã

Bộ sưu tập sản phẩm

Tên sản phẩm

CPU ID

Nền tảng ID

Vi cập nhật phiên bản

Amber hồ Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8510Y, i7-8500Y Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8310Y i5-8210Y, i5-8200Y Bộ xử lý Intel® Core™ m3-8100Y

806E9

10

0xB4

Apollo hồ *

Intel® Pentium® xử lý J Series

Intel® Pentium® xử lý N Series

Intel® Celeron® xử lý J Series

Intel® Celeron® xử lý N Series

Intel® Atom® xử lý một nhóm

Bộ xử lý Intel® Atom® E3900 nhóm

Intel® Pentium® xử lý J4205, N4200

Intel® Celeron® xử lý J3355, J3455, N3350, N3450

Bộ xử lý Intel® Atom® x5-A3930 x5-A3940, x7 A3950, x7-A3960

Bộ xử lý Intel® Atom® x5-E3930 x5-E3940, x7-E3950

506C9

03

0x32*

Broadwell DE A1

Dòng bộ xử lý D Intel® Xeon®

Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1513N, D-1523N D-1533N, D-1543N, D1553N

50665

10

0xE00000D

Broadwell DE V1

Dòng bộ xử lý D Intel® Xeon®

Intel® Xeon® xử lý D-1520, D-1540

50662

10

0x1A

Broadwell DE V2, V3

Dòng bộ xử lý D Intel® Xeon®

Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 D-1519, D-1521, D-1527, D-1528, D-1529, D-1531, D-1533, D-1537, D-1541, D-1548

Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507, D1508, D1509 D1517, D1519

50663

10

0x7000017

Broadwell DE Y0

Dòng bộ xử lý D Intel® Xeon®

Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 D-1559, D-1567, D-1571, D-1577, D-1581, D-1587

50664

10

0xF000015

Broadwell H 43e

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700EQ i7-5700HQ, i7-5750HQ, i7-5850EQ, i7-5850HQ, i7-5950HQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R i5 - 5675C, i5 5675R, i7 - 5775C, i7-5775R

40671

22

0x20

Broadwell U

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U i7-5600U, i7-5557U, i7-5550U, i7-5500U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U i5-5350, i5-5300U, i5-5287U, i5-5257U, i5-5250U, i5-5200U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U i3-5020U, i3-5015U, i3-5010U, i3-5006U, i3-5005U, i3-5010U

Xử lý Intel® Pentium® 3805U, 3825U, 3765U, 3755U, 3215U, 3205U

Intel® Celeron® 3765U

306D4

C0

0x2D

Broadwell Xeon E3

Intel® Xeon® xử lý E3 v4 gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v4 E3 - 1258L E3 - 1265L, E3 - 1278L, E3-1285, E3-1285

40671

22

0x20

Broadwell Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 5

Intel® Core™ xử lý M-5Y71, M-5Y70, M-5Y51, M-5Y3, M-5Y10c, M-5Y10a, M 5Y10

306D4

C0

0x2D

Anh xem

Intel® Atom® xử lý X Series

Bộ xử lý Intel® Atom® x7-Z8700 x5 Z8500, x5-Z8300

406C3

01

0x368

Anh xem

Intel® Atom® xử lý X Series

Bộ xử lý Intel® Atom® x7-Z8750 x5-Z8550, x5 Z8350, x5-Z8330

406C4

01

0x411

Cà phê hồ H (6 + 2)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 8950HK bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700B i7 - 8750H, i7 - 8850H

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 - 8300H i5-8400B, i5 - 8400H, i5-8500B

906EA

22

0xB4

Cà phê hồ S (4 + 2)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Nhóm vàng xử lý Intel® Pentium®

Intel® Celeron® xử lý G Series

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8000 i3-8000T, i3-8020, i3-8100, i3-8100, i3-8100T, i3-8120, i3-8300, i3 8300T, i3 - 8350K

Intel® Pentium® G5400 vàng, G5400T, G5400T, G5420, G5420T, G5420T, G5500, G5500T, G5600

Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900, G4900T, G4920

906EB

02

0xB4

Cà phê hồ S (6 + 2)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8670 i7-8670T, i7-8700, i7 - 8700K, i7-8700T bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400, i5-8400T, i5-8420, i5-8420T, i5-8500, i5-8500T, i5-8550, i5-8600, i5 - 8600K, i5-8600T, i5-8650, i5 - 8650K

906EA

22

0xB4

Cà phê hồ S (6 + 2) Xeon E

Dòng bộ xử lý E Intel® Xeon®

Intel® Xeon® xử lý E - 2176M E - 2186M

906EA

22

0xB4

Cà phê hồ S (8 + 2)

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 - 9900K, i9-9900KF

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 - 9700K, i7-9700KF

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 - 9600K i5-9600KF i5-9400 i5-9400F

906EC

22

0xAE

Cà hồ U43e

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U, 8269U bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U

806EA

C0

0xB4

Gemini hồ *

Bộ xử lý Intel® Pentium® bạc nhóm

Intel® Celeron® xử lý J Series

Intel® Celeron® xử lý N Series

Intel® Pentium® xử lý bạc J5005, N5000

Intel® Celeron® xử lý J4005, J4105

Intel® Celeron® xử lý N4000, N4100

706A1

01

0x2C*

Màn hình Haswell

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 4

Dòng bộ xử lý Intel® Pentium®

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T i7-4770, i7 - 4770K, i7-4770S, i7-4770T, i7-4771

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 i5-4430S, i5-4440, i5-4440S, i5-4570, i5-4570S, i5-4570T, i5-4670, i5 - 4670K, i5-4670S, i5-4670T

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 4130 i3-4130T, i3 4330, i3-4330T, i3 4340

Intel® Pentium® xử lý G3220, G3220T, G3420, G3430

306C3

32

0x27

Haswell E, EP

Bộ xử lý Intel® Core™ dòng X

Intel® Xeon® xử lý E5 v3 gia đình

Intel® Core™ bộ xử lý cực kỳ ấn bản i7-5960 X

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 - 5820K, i7 - 5930K

Bộ xử lý Intel® Xeon® v3 E5 - 1428L, E5-1603, E5-1607, E5-1620, E5-1630, E5-1650, E5-1660, E5-1680, E5 - 2408L, E5 - 2418L, E5 - 2428L, E5 - 2438L, E5-2603, E5 - 2608L, E5 - 2608L, E5-2609, E5 - 2618L, E5-2620, E5 2623, E5 - 2628L, E5-2630, E5 - 2630L, E5 2637, E5-2640 E5-2643, E5 - 2648L, E5 2650, E5 - 2650L, E5-2658, E5 2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2683, E5-2685, E5-2687W, E5-2690, E5 2695, E5-2697, E5 2698, E5 2699, E5-4610, E5-4620, E5-4627, E5 4640, E5 4648, E5 4650, E5 4655, E5-4660, E5-4667, E5 4669 NGƯỜI

306F2

6F

0x43

Haswell M

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 4

Dòng bộ xử lý Intel® Pentium®

Dòng bộ xử lý Intel® Celeron®

Intel® Core™ bộ xử lý cực kỳ ấn bản i7-4930MX

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ i7 4700MQ, i7-4702MQ, i7-4710MQ, i7-4712MQ, i7-4800MQ, i7-4900MQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 - 4210M i5-4400E, i5-4422E

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 - 4100M, i3 - 4110M

Intel® Pentium® 3560M

Intel® Celeron® 2970M

306C3

32

0x27

Haswell U

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 4

Dòng bộ xử lý Intel® Pentium®

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U i7-4510U, i7-4550U, i7-4558U, i7-4578U, i7-4600U, i7-4650U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U i5-4210U, i5-4250U, i5-4258U, i5-4260U, i5-4278U, i5-4288U, i5-4300U, i5-4308U, i5-4350U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U i3-4010U, i3-4025U, i3-4030U, i3-4100U, i3-4120U, i3-4158U

Xử lý Intel® Pentium® 3556U, 3558U, 3665U

Xử lý Intel® Celeron® 2955U, 2957U, 2980U, 2981U

40651

72

0x25

Haswell Xeon E3

Intel® Xeon® xử lý E3 v3 gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v3 E3-1220 E3-1225, E3 - 1230L, E3-1230, E3-1240, E3-1245, E3-1270, E3 - 1275L, E3-1275, E3-1280, E3 - 1285L, E3 - 1285L, E3-1285

306C3

32

0x27

Haswell Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 4

Dòng bộ xử lý Intel® Pentium®

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y i5-4202Y, i5-4210Y, i5-4220Y, i5-4300Y, i5-4302Y

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y i3-4012Y, i3-4020Y, i3-4030Y

Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y, 3561Y

40651

72

0x25

Ivy Bridge

3 tạo Intel® Core™

Dòng bộ xử lý

Dòng bộ xử lý Intel® Celeron®

Dòng bộ xử lý Intel® Pentium®

Intel® Core™ bộ xử lý cực kỳ ấn bản i7-3920XM, i7-3940XM

Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M, 1005M 1007U, 1017U, 1019Y, 1020E, 1020 M 1037U 1047UE, 927UE, G1610 G1610T, G1620, G1620T, G1630

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U, i7-3517UE, i7 - 3520M, i7-3537U, i7 - 3540M, i7-3555LE, i7-3610QE, i7-3610QM, i7-3612QE, i7-3612QM, i7-3612QM, i7-3615QE, i7-3615QM, i7 3630QM, i7-3632QM, i7-3632QM, i7-3635QM, i7-3667U, i7-3687U, i7-3689Y, i7-3720QM i7 3740QM i7-3770, i7 - 3770K, i7-3770S, i7-3770T, i7-3820QM, i7-3840QM

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 - 3210M, i5 - 3210M, i5 - 3230M, i5 - 3230M, i5-3317U, i5 - 3320M, i5 3330, i5-3330S, i5-3337U, i5-3339Y, i5-3340, i5 - 3340M, i5-3340S, i5 - 3350P, i5 - 3360M, i5 - 3380M, i5-3427U, i5-3437U, i5-3439Y, i5-3450, i5-3450S, i5-3470, i5-3470S i5-3470T i5-3475S, i5-3550, i5-3550S, i5-3570, i5 - 3570K, i5-3570S, i5-3570T, i5-3610ME

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 - 3110M i3 - 3120M, i3-3120ME, i3 - 3130M, i3 3210, i3-3217U, i3-3217UE, i3 3220, i3-3220T, i3-3225, i3-3227U, i3-3229Y, i3-3240, i3 3240T, i3 3245, i3-3250 i3-3250T

Intel® Pentium® xử lý 1405 v2 2020M, 2030 M 2117U 2127U, 2129Y, A1018 G2010, G2020, G2020T, G2030, G2030T, G2100T, G2120, G2120T, G2130, G2140

306A9

12

0X21

Ivy Bridge E

Bộ xử lý Intel® Core™ dòng X

Intel® Core™ bộ xử lý cực kỳ ấn bản i7-4960 X

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 - 4820K, i7 - 4930K

306E4

ED

0x42E

Ivy Bridge Server EN, EP, EP4S

Intel® Xeon® xử lý E5 v2 gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v2 E5 - 1428L, E5-1620, E5-1650, E5-1660, E5 2403, E5-2407, E5 - 2418L, E5-2420, E5 - 2428L, E5-2430, E5 - 2430L, E5-2440, E5 - 2448L, E5-2450, E5 - 2450L, E5-2470, E5-2603, E5-2609, E5 - 2618L, E5-2620, E5 - 2628L, E5-2630, E5 - 2630L, E5-2637 E5-2640, E5-2643, E5 - 2648L, E5 2650, E5 - 2650L, E5-2658, E5 2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2687W, E5-2690, E5 2695, E5-2697, E5-4603, E5 4607, E5-4610, E5-4620, E5 - 4624L, E5-4627, E5 4640, E5 4650, E5 - 4657L

306E4

ED

0x42E

Ivy Bridge Server cũ

Intel® Xeon® xử lý E7 v2 gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v2 E7 2850, 2870, 2880, 2890, 4809 4820, 4830, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 8893, 8891, 8890, 8880L 8880 8870, 8857, 8850

306E7

ED

0x715

KABY hồ G

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 - 8705G i7 - 8706G, i7 - 8709G, i7 - 8809G

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 - 8305G

906E9

2A

0xB4

KABY hồ H

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ i7-7820HK, i7-7820HQ, i7-7920HQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ, i5-7440HQ

Intel® Core™ i3-7100H

906E9

2A

0xB4

Làm mới hồ KABY U 4 + 2

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8550U i7-8650U bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U, i5-8350U bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U, i3-8130U

806EA

C0

0xB4

KABY hồ S

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 i7 - 7700K, i7-7700T

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 i5-7400T, i5-7500, i5-7500T, i5-7600, i5 - 7600K, i5-7600T

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7120 i3-7120T, i3-7320T, i3 7340 người

Intel® Celeron® xử lý G3930E, G3930TE

906E9

2A

0xB4

KABY hồ U

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U i7-7510U, i7-7600U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U i5-7210U, i5-7300U, i5-7500U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7007U i3-7100U, i3-7110U, i3-7130U

Intel® Pentium® xử lý 4415U Intel® Celeron® xử lý 3865U, 3965U

806E9

C0

0xB4

KABY hồ U23e

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U i7-7567U, i7-7660U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U i5-7267U, i5-7287U, i5-7360U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U

806E9

C0

0xB4

KABY hồ X

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7740 X

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7640 X

906E9

2A

0xB4

KABY hồ Xeon E3

Intel® Xeon® xử lý E3 v6

Gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v6 E3-1220 E3-1225, E3-1230, E3-1240, E3-1245, E3-1270, E3-1275, E3-1280, E3 - 1501L, E3 - 1501M, E3 - 1505L, E3 - 1505M, E3 - 1535M

906E9

2A

0xB4

KABY hồ Y

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54, i5-7Y57

Intel® Core™ xử lý M3-7Y30, M3 7Y30

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4410Y, 4415Y

Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y

806E9

C0

0xB4

Skylake D Bakerville

Dòng bộ xử lý D Intel® Xeon®

Intel® Xeon® xử lý D-2123IT, D-2141I, D-2142IT, D-2143IT, D-2145NT, D-2146NT D-2161I, D-2163IT D-2166NT, D-2173IT, D-2177NT, D-2183IT D-2187NT

50654

B7

0x200005E

Skylake H

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ i7-6770HQ, i7-6820HK, i7-6820HQ, i7-6870HQ, i7-6920HQ, i7-6970HQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ i5-6350HQ, i5-6440HQ

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 - 6100H

506E3

36

0xCC

Skylake S

Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 i7 - 6700K, i7-6700T

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 i5-6400T, i5-6500, i5-6500T, i5-6600, i5 - 6600K, i5-6600T

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 i3-6100T, i3 6120, i3-6120T, i3-6300, i3 6300T, i3-6320 người, i3-6320T

Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400, G4400T, G4420, G4420T, G4500, G4500T, G4520, G4520T, G4540

Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900, G3900T, G3920, G3920T, G3940

506E3

36

0xCC

Skylake Server

Bộ xử lý Intel® Xeon® khả năng mở rộng

Intel® Xeon® xử lý bạch kim 8153, 8156, 8158, 8160, 8160F, 8160 M, 8160T, 8164, 8168 8170, 8170 M 8176, 8176F, 8176 M, 8180, 8180M

Intel® Xeon® xử lý vàng 5115, 5118, 5119T, 5120, 5120T 5122, 6126, 6126F, 6126T 6128, 6130, 6130F, 6130T, 6132 6134, 6134M 6136, 6138, 6138F, 6138T, 6140, 6140 M, 6142, 6142F, 6142 M 6144 người, 6146, 6148, 6148F, 6150 6152, 6154

Intel® Xeon® bạc xử lý 4108, 4109T, 4110, 4112 4114, 4114T, 4116, 4116T

Intel® Xeon® đồng bộ xử lý 3104, 3106

50654

B7

0x200005E

Skylake U

bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U i7-6510U, i7-6600U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U i5-6210U, i5-6300U, i5-6310U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U, i3 6110U Intel® Pentium® xử lý 4405U, 4415U

Xử lý Intel® Celeron® 3855U, 3865U, 3955U, 3965U

406E3

C0

0xCC

Skylake U23e

6 hệ Intel® Core™

Dòng bộ xử lý

Intel® Core™ xử lý I7-6560U, I7-6567U I7-6650U, I7-6660U

Intel® Core™ bộ xử lý I5-6260U, I5-6267U I5-6287U, I5-6360U

Bộ xử lý Intel® Core™ I3-6167U

406E3

C0

0xCC

Skylake W

Dòng bộ xử lý W Intel® Xeon®

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 W-2125, W-2133, W-2135, W-2145, W-2155, W-2195, W-2175

50654

B7

0x200005E

Skylake X

Bộ xử lý Intel® Core™ dòng X

Intel® Core™ cực xử lý bản i9 7980XE dòng Intel® Core™ X xử lý i9 7900 X, i9 7920 X, i9 7940 X, i9 7960 X

Intel® Core™ X dòng bộ xử lý i7-7800 X, i7-7820

50654

B7

0x200005E

Skylake Xeon E3

Intel® Xeon® xử lý E3 v5 gia đình

Bộ xử lý Intel® Xeon® v5 E3-1220, E3-1225, E3-1230, E3 - 1235L, E3-1240, E3 - 1240L, E3-1245, E3 - 1260L, E3-1270, E3-1275, E3-1280, E3 - 1505M, E3 - 1515M, E3 - 1535M, E3 - 1545M, E3 - 1558L, E3 - 1565L, E3 - 1575M, E3 - 1578L, E3-1585, E3 - 1585L

506E3

36

0xCC

Valley View

Intel® Atom® xử lý Z Series

Bộ xử lý Intel® Atom® Z3745, Z3745D, Z3735D Z3735E, Z3735F, Z3735G, Z3736F, Z3736G, Z3775, Z3775D, Z3785, Z3795

30678

02

0x838

Valley View

Intel® Celeron® xử lý N Series

Intel® Pentium® xử lý N Series

Intel® Pentium® xử lý N3540, N3530

Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940, N2930, N2840 N2830, N2808, N2807

30678

0C

0x838

Whiskey hồ U

bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ 8

Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8565U

Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8265U

Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U

Bộ xử lý Intel® Core™ 4205U, 5405U

806EB

D0

0xAE

* Trở lại bản Cập Nhật vi liên quan đến bóng ma biến 3a (CVE-2018-3640: "Rogue hệ thống đăng ký đọc (RSRE)"), bóng ma Phiên bản 4 (CVE-2018-3639: "suy cửa hàng bỏ qua (SSB)"), và L1TF (CVE-2018-3620, CVE-2018-3646: "L1 Terminal lỗi")

Quan trọng

Bản cập nhật này là bản Cập Nhật độc lập là mục tiêu của Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019. Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản Cập Nhật vi Intel đã được phát hành cho các hệ điều hành khi phiên bản sản xuất (RTM). Chúng tôi sẽ cung cấp bản Cập Nhật bổ sung vi từ Intel thông qua bài viết này cho các hệ điều hành khi chúng trở nên có sẵn cho Microsoft. Sử dụng các thiết đặt đăng ký như được mô tả trong bài viết khách hàng WindowsWindows Server KB. (Theo mặc định, các thiết đặt đăng ký được kích hoạt cho các phiên bản hệ điều hành Windows khách hàng và các phiên bản hệ điều hành Windows Server.)

Tham khảo với nhà sản xuất thiết bị và Intel thông qua các trang web về khuyến nghị vi cho thiết bị của bạn trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho thiết bị của bạn.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật


Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin về bảo vệ và bảo mật