Cách hoạt động của dung lượng được dự trữ trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

  • Để đảm bảo thiết bị của bạn có thể cập nhật thành công và hoạt động hiệu quả nhất, Windows dự trữ một phần dung lượng lưu trữ trên thiết bị để tệp tạm thời, bộ đệm ẩn và các tệp khác sử dụng. Khi thiết bị của bạn sắp hết dung lượng, Windows sẽ xóa dung lượng được dự trữ để bạn có thể sử dụng cho các quy trình khác, chẳng hạn như cập nhật Windows. Dự trữ dung lượng cũng giúp giữ cho việc sử dụng dung lượng ổ đĩa trên thiết bị của bạn ổn định và dễ dự đoán hơn.