KB4497165: bản Cập Nhật vi Intel

Áp dụng cho: Windows Server, version 1903Windows 10, version 1903

Tóm tắt


Thay đổi gần đây

 • Bản Cập Nhật vi Intel cho các sản phẩm sau (CPU) đã được sửa đổi. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản cập nhật này:
  • Hướng thung lũng
  • Hướng Anh đào
  • Haswell máy tính để bàn
  • Haswell M
  • Haswell Xeon E3
  • Gemini Lake*
  • Apollo Lake*

Intel gần đây đã thông báo rằng nó đã hoàn thành phần mềm validations và đã bắt đầu phát hành vi mới cho các nền tảng CPU hiện tại trong phản ứng với các mối đe dọa sau đây:

 • CVE-2019-11091 – bộ nhớ lấy mẫu dữ liệu vi mô Uncacheable (mdsum)
 • CVE-2018-12126 -Microarchitectural Store đệm dữ liệu lấy mẫu (msbds)?
 • CVE-2018-12127 – lấy mẫu dữ liệu trên cổng microarchitectural (MLPDS)
 • CVE-2018-12130 – vi kiến trúc điền dữ liệu đệm mẫu (mfbds)

Phiên bản mới này bao gồm các bản Cập Nhật vi từ Intel cho các CPU sau.

Tên mã

Bộ sưu tập sản phẩm

Tên sản phẩm

ID CPU

ID nền tảng

Sửa đổi bản Cập Nhật vi

Amber hồ Y

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-8510Y, i7-8500Y Bộ xử lý™ Intel® Core i5-8310Y, i5-8210Y, i5-8200Y Bộ xử lý™ Intel® Core m3-8100Y

Châu chông

10

0xB4

Hồ Apollo *

Bộ xử lý® Intel® Pentium J series

Bộ xử lý® Intel® Pentium N Series

Bộ xử lý® Intel® Celeron J series

Bộ xử lý® Intel® Celeron N Series

Bộ xử lý® Intel® Atom A Series

Bộ xử lý® Intel® Atom E3900 Series

Bộ xử lý® Intel® Pentium J4205, N4200

Bộ xử lý® Intel® Celeron J3355, J3455, N3350, N3450

Bộ xử lý® Intel® Atom x5-A3930, x5-A3940, x7-A3950, x7-A3960

Bộ xử lý® Intel® Atom x5-E3930, x5-E3940, x7-E3950

506C9

03

0x32*

Broadwell DE a1

Intel® Xeon® xử lý D gia đình

Intel® Xeon® Processor D-1513N, d-1523N, d-1533N, D-1543N, D1553N

50665

10

0xE00000D

Broadwell DE v1

Intel® Xeon® xử lý D gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon D-1520, D-1540

50662

10

0x1A

Broadwell DE v2, v3

Intel® Xeon® xử lý D gia đình

Intel® Xeon® Processor D-1518, D-1519, D-1521, D-1527, D-1528, D-1529, D-1531, D-1533, D-1537, D-1541, D-1548

Bộ xử lý® Intel® Pentium D1507, D1508, D1509, D1517, D1519

50663

10

0x7000017

Broadwell DE Y0

Intel® Xeon® xử lý D gia đình

Intel® Xeon® Processor D-1557, D-1559, D-1567, D-1571, D-1577, D-1581, D-1587

50664

10

0xF000015

Broadwell H 43e

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 5 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-5700EQ, i7-5700HQ, i7-5750HQ, i7-5850EQ, i7-5850HQ, i7-5950HQ

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-5575R, i5-5675C, i5-5675R, i7-5775C, i7-5775R

40671

22

0x20

Broadwell U

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 5 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-5650U, i7-5600U, i7-5557U, i7-5550U, i7-5500U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-5350U, i5-5350, i5-5300U, i5-5287U, i5-5257U, i5-5250U, i5-5200U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-5157U, i3-5020U, i3-5015U, i3-5010U, i3-5006U, i3-5005U, i3-5010U

Bộ xử lý® Intel® Pentium 3805U, 3825U, 3765U, 3755U, 3215U, 3205U

Intel® Celeron® 3765U

306D4

C0

0x2D

Broadwell Xeon E3

Bộ xử lý® Intel® Xeon E3 v4 gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon v4 E3-1258L, E3-1265L, E3-1278L, E3-1285, E3-1285

40671

22

0x20

Broadwell Y

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 5 Intel® Core

Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y71, m-5Y70, M-5Y51, M-5Y3, M-5Y10c, m-5Y10a, m-5Y10

306D4

C0

0x2D

Hướng Anh đào

Bộ xử lý® Intel® Atom X Series

Bộ xử lý Intel® Atom® x7-Z8700, x5-Z8500, x5-Z8300

406C3

01

0x368

Hướng Anh đào

Bộ xử lý® Intel® Atom X Series

Bộ xử lý Intel® Atom® x7-Z8750, x5-Z8550, x5-Z8350, x5-Z8330

406C4

01

0x411

Coffee Lake H (6 + 2)

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Bộ xử lý Intel® Core™ I9-8950HK bộ xử lý Intel® lõi™ i7-8700B, i7-8750H, i7-8850H

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-8300H, i5-8400B, i5-8400H, i5-8500B

906EA

22

0xB4

Coffee Lake S (4 + 2)

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Intel® Pentium® dòng bộ xử lý vàng

Bộ xử lý® Intel® Celeron G series

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-8000, i3-8000T, i3-8020, i3-8100, i3-8100, i3-8100T, i3-8120, i3-8300, i3-8300T, i3-8350K

Intel® Pentium® vàng G5400, G5400T, G5400T, G5420, G5420T, G5420T, G5500, G5500T, G5600

Bộ xử lý® Intel® Celeron G4900, G4900T, G4920

906EB

02

0xB4

Coffee Lake S (6 + 2)

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-8670, i7-8670T, i7-8700, i7-8700K, i7-8700T Intel® lõi™ xử lý i5-8400, i5-8400T, i5-8420, i5-8420T, i5-8500, i5-8500T, i5-8550, i5-8600, i5-8600K, i5-8600T, i5-8650, i5-8650K

906EA

22

0xB4

Coffee Lake S (6 + 2) Xeon E

Intel® Xeon® xử lý E gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon E-2176M, E-2186M

906EA

22

0xB4

Coffee Lake S (8 + 2)

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 9

Bộ xử lý™ Intel® Core I9-9900K, I9-9900KF

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-9700K, i7-9700KF

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-9600K, i5-9600KF, i5-9400, i5-9400F

906EC

22

0xAE

Cà phê hồ U43e

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-8559U Intel® Core™ Processor i5-8259U, 8269U bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U

806EA

C0

0xB4

Hồ Gemini *

Intel® Pentium® bộ xử lý bạc Series

Bộ xử lý® Intel® Celeron J series

Bộ xử lý® Intel® Celeron N Series

Bộ xử lý bạc Intel® Pentium® J5005, N5000

Bộ xử lý® Intel® Celeron J4005, J4105

Bộ xử lý® Intel® Celeron N4000, N4100

706A1

01

0x2C*

Haswell máy tính để bàn

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 4 Intel® Core

Gia đình bộ xử lý® Intel® Pentium

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-4765T, i7-4770, i7-4770K, i7-4770S, i7-4770T, i7-4771

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-4430, i5-4430S, i5-4440, i5-4440S, i5-4570, i5-4570S, i5-4570T, i5-4670, i5-4670K, i5-4670S, i5-4670T

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-4130, i3-4130T, i3-4330, i3-4330T, i3-4340

Bộ xử lý® Intel® Pentium G3220, G3220T, G3420, G3430

306C3

32

0x27

Haswell E, EP

Bộ xử lý Intel® Core™ X-Series

Bộ xử lý® Intel® Xeon E5 v3 gia đình

Bộ xử lý™ Intel® Core Phiên bản Extreme i7-5960X

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-5820K, i7-5930K

Bộ vi xử lý Intel® Xeon® v3 E5-1428L, E5-1603, E5-1607, E5-1620, E5-1630, E5-1650, E5-1660, E5-1680, E5-2408L, E5-2418L, E5-2428L, E5-2438L, E5-2603, E5-2608L, E5-2608L, E5-2609, E5-2618L, E5-2620, E5-2623, E5-2628L, E5-2630, E5-2630L, E5-2637, E5-2640, E5-2643, E5-2648L, E5-2650, E5-2650L, E5-2658, E5-2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2683, E5-2685, E5-2687W, E5-2690, E5-2695, E5-2697, E5-2698, E5-2699, E5-4610, E5-4620, E5-4627, E5-4640, E5-4648, E5-4650, E5-4655, E5-4660, E5-4667

306F2

6F

0x43

Haswell M

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 4 Intel® Core

Gia đình bộ xử lý® Intel® Pentium

Gia đình bộ xử lý® Intel® Celeron

Intel® Core™ Processor Extreme Edition i7-4930MX

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-4700EQ, i7-4700MQ, i7-4702MQ, i7-4710MQ, i7-4712MQ, i7-4800MQ, i7-4900MQ

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-4210M, i5-4400E, i5-4422E

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-4100M, i3-4110M

Intel® Pentium® 3560M

Intel® Celeron® 2970M

306C3

32

0x27

Haswell U

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 4 Intel® Core

Gia đình bộ xử lý® Intel® Pentium

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-4500U, i7-4510U, i7-4550U, i7-4558U, i7-4578U, i7-4600U, i7-4650U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-4200U, i5-4210U, i5-4250U, i5-4258U, i5-4260U, i5-4278U, i5-4288U, i5-4300U, i5-4308U, i5-4350U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-4005U, i3-4010U, i3-4025U, i3-4030U, i3-4100U, i3-4120U, i3-4158U

Bộ xử lý® Intel® Pentium 3556U, 3558U, 3665U

Bộ xử lý® Intel® Celeron 2955U, 2957U, 2980U, 2981U

40651

72

0x25

Haswell Xeon E3

Bộ xử lý® Intel® Xeon E3 v3 gia đình

Intel® Xeon® Processor v3 E3-1220, E3-1225, E3-1230L, E3-1230, E3-1240, E3-1245, E3-1270, E3-1275L, E3-1275, E3-1280, E3-1285L, E3-1285L, E3-1285

306C3

32

0x27

Haswell Y

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 4 Intel® Core

Gia đình bộ xử lý® Intel® Pentium

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-4610Y

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-4200Y, i5-4202Y, i5-4210Y, i5-4220Y, i5-4300Y, i5-4302Y

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-4010Y, i3-4012Y, i3-4020Y, i3-4030Y

Bộ xử lý® Intel® Pentium 3560Y, 3561Y

40651

72

0x25

Cầu Ivy

™ Thế hệ thứ 3 của Intel® Core

Gia đình bộ xử lý

Gia đình bộ xử lý® Intel® Celeron

Gia đình bộ xử lý® Intel® Pentium

Bộ xử lý™ Intel® Core Phiên bản Extreme i7-3920XM, i7-3940XM

Bộ xử lý® Intel® Celeron 1000M, 1005M, 1007U, 1017U, 1019Y, 1020E, 1020M, 1037U, 1047UE, 927UE, G1610, G1610T, G1620, G1620T, G1630

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-3517U, i7-3517UE, i7-3520M, i7-3537U, i7-3540M, i7-3555LE, i7-3610QE, i7-3610QM, i7-3612QE, i7-3612QM, i7-3612QM, i7-3615QE, i7-3615QM, i7-3630QM, i7-3632QM, i7-3632QM, i7-3635QM, i7-3667U, i7-3687U, i7-3689Y, i7-3720QM, i7-3740QM, i7-3770, i7-3770K, i7-3770S, i7-3770T, i7-3820QM, i7-3840QM

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-3210M, i5-3210M, i5-3230M, i5-3230M, i5-3317U, i5-3320M, i5-3330, i5-3330S, i5-3337U, i5-3339Y, i5-3340, i5-3340M, i5-3340S, i5-3350P, i5-3360M, i5-3380M, i5-3427U, i5-3437U, i5-3439Y, i5-3450, i5-3450S, i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3475S, i5-3550, i5-3550S, i5-3570, i5-3570K, i5-3570S, i5-3570T, i5-3610ME

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-3110M, i3-3120M, i3-3120ME, i3-3130M, i3-3210, i3-3217U, i3-3217UE, i3-3220, i3-3220T, i3-3225, i3-3227U, i3-3229Y, i3-3240, i3-3240T, i3-3245, i3-3250, i3-3250T

Bộ xử lý® Intel® Pentium 1405 v2, 2020M, 2030M, 2117U, 2127U, 2129Y, A1018, G2010, G2020, G2020T, G2030, G2030T, G2100T, G2120, G2120T, G2130, G2140

306A9

12

0X21

Ivy Bridge E

Bộ xử lý Intel® Core™ X-Series

Intel® Core™ Processor Extreme Edition i7-4960X

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-4820K, i7-4930K

đường 306E4

Ed

0x42E

Ivy Bridge Server EN, EP, EP4S

Bộ xử lý® Intel® Xeon E5 v2 gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon v2 E5-1428L, E5-1620, E5-1650, E5-1660, E5-2403, E5-2407, E5-2418L, E5-2420, E5-2428L, E5-2430, E5-2430L, E5-2440, E5-2448L, E5-2450, E5-2450L, E5-2470, E5-2603, E5-2609, E5-2618L, E5-2620, E5-2628L, E5-2630, E5-2630L, E5-2637, E5-2640, E5-2643, E5-2648L, E5-2650, E5-2650L, E5-2658, E5-2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2687W, E5-2690, E5-2695, E5-2697, E5-4603, E5-4607, E5-4610, E5-4620, E5-4624L, E5-4627, E5-4640, E5-4650, E5-4657L

đường 306E4

Ed

0x42E

Ivy Bridge Server EX

Bộ xử lý® Intel® Xeon dòng E7 v2

Intel® Xeon® Processor v2 E7-2850, 2870, 2880, 2890, 4809, 4820, 4830, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 8893, 8891, 8890, 8880L, 8880, 8870, 8857, 8850

đường 306E7

Ed

0x715

KABY Lake G

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-8705G, i7-8706G, i7-8709G, i7-8809G

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-8305G

đường 906E9

2A

0xB4

KABY Lake H

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7700HQ, i7-7820HK, i7-7820HQ, i7-7920HQ

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7300HQ, i5-7440HQ

Intel® Core™ i3-7100H

đường 906E9

2A

0xB4

KABY Lake Refresh U 4 + 2

Gia đình bộ xử lý™ thế hệ thứ 8 Intel® Core

Intel® Core™ Processor i7-8550U, i7-8650U bộ xử lý Intel® Core™ i5-8250U, i5-8350U Intel® Core™ Processor i3-7020U, i3-8130U

806EA

C0

0xB4

KABY Lake S

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7700, i7-7700K, i7-7700T

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7400, i5-7400T, i5-7500, i5-7500T, i5-7600, i5-7600K, i5-7600T

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-7120, i3-7120T, i3-7320T, i3-7340

Bộ xử lý® Intel® Celeron G3930E, G3930TE

đường 906E9

2A

0xB4

KABY Lake U

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7500U, i7-7510U, i7-7600U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7200U, i5-7210U, i5-7300U, i5-7500U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-7007U, i3-7100U, i3-7110U, i3-7130U

Bộ xử lý® Intel® Pentium 4415U Intel® Celeron® Processor 3865U, 3965U

Châu chông

C0

0xB4

Hồ KABY U23e

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7560U, i7-7567U, i7-7660U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7260U, i5-7267U, i5-7287U, i5-7360U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-7167U

Châu chông

C0

0xB4

KABY hồ X

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7740X

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7640X

đường 906E9

2A

0xB4

KABY Lake Xeon E3

Bộ xử lý® Intel® Xeon E3 v6

Gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon V6 E3-1220, E3-1225, E3-1230, E3-1240, E3-1245, E3-1270, E3-1275, E3-1280, E3-1501L, E3-1501M, E3-1505L, E3-1505M, E3-1535M

đường 906E9

2A

0xB4

KABY Lake Y

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 7

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-7Y75

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-7Y54, i5-7Y57

Bộ xử lý™ Intel® Core m3-7Y30, M3-7Y30

Bộ xử lý® Intel® Pentium 4410Y, 4415Y

Bộ xử lý® Intel® Celeron 3965Y

Châu chông

C0

0xB4

Skylake D, Bakerville

Intel® Xeon® xử lý D gia đình

Intel® Xeon® Processor D-2123IT, D-2141I, D-2142NÓ, D-2143NÓ, D-2145NT, D-2146NT, D-2161I, D-2163IT, D-2166NT, D-2173IT, D-2177NT, D-2183IT, D-2187NT

50654

B7

0x200005E

Hồ skylake H

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 6

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-6700HQ, i7-6770HQ, i7-6820HK, i7-6820HQ, i7-6870HQ, i7-6920HQ, i7-6970HQ

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-6300HQ, i5-6350HQ, i5-6440HQ

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-6100H

đường 506E3

36

0xCC

Hồ skylake S

Gia đình bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 6

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-6700, i7-6700K, i7-6700T

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-6400, i5-6400T, i5-6500, i5-6500T, i5-6600, i5-6600K, i5-6600T

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-6100, i3-6100T, i3-6120, i3-6120T, i3-6300, i3-6300T, i3-6320, i3-6320T

Bộ xử lý® Intel® Pentium G4400, G4400T, G4420, G4420T, G4500, G4500T, G4520, G4520T, G4540

Bộ xử lý® Intel® Celeron G3900, G3900T, G3920, G3920T, G3940

đường 506E3

36

0xCC

Máy chủ skylake

Intel® Xeon® bộ vi xử lý khả năng mở rộng

Intel® Xeon® Platinum Processor 8153, 8156, 8158, 8160, 8160F, 8160M, 8160T, 8164, 8168, 8170, 8170M, 8176, 8176F, 8176M, 8180, 8180M

Intel® Xeon® bộ xử lý vàng 5115, 5118, 5119T, 5120, 5120T, 5122, 6126, 6126F, 6126T, 6128, 6130, 6130F, 6130T, 6132, 6134, 6134M, 6136, 6138, 6138F, 6138T, 6140, 6140M, 6142, 6142F, 6142M, 6144, 6146, 6148, 6148F, 6150, 6152, 6154

Intel® Xeon® bộ xử lý bạc 4108, 4109T, 4110, 4112, 4114, 4114T, 4116, 4116T

Intel® Xeon® bộ xử lý đồng 3104, 3106

50654

B7

0x200005E

Skylake U

Bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 6

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-6500U, i7-6510U, i7-6600U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-6200U, i5-6210U, i5-6300U, i5-6310U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-6100U, i3-6110U bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U, 4415U

Bộ xử lý® Intel® Celeron 3855U, 3865U, 3955U, 3965U

từ 406E3

C0

0xCC

Đường skylake U23e

™ Intel® Core thế hệ thứ 6

Gia đình bộ xử lý

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-6560U, i7-6567U, i7-6650U, i7-6660U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-6260U, i5-6267U, i5-6287U, i5-6360U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-6167U

từ 406E3

C0

0xCC

Skylake W

Intel® Xeon® xử lý W gia đình

Bộ xử lý® Intel® Xeon W-2123, W-2125, W-2133, W-2135, W-2145, W-2155, W-2195, W-2175

50654

B7

0x200005E

Skylake X

Bộ xử lý Intel® Core™ X-Series

Bộ xử lý Intel® Core™ Extreme Edition I9-7980XE Intel® Core™ X-Series Processor I9-7900X, I9-7920X, I9-7940X, I9-7960X

Bộ xử lý Intel® Core™ X-Series i7-7800X, i7-7820X

50654

B7

0x200005E

Skylake Xeon E3

Bộ xử lý® Intel® Xeon E3 v5 gia đình

Intel® Xeon® Processor v5 E3-1220, E3-1225, E3-1230, E3-1235L, E3-1240, E3-1240L, E3-1245, E3-1260L, E3-1270, E3-1275, E3-1280, E3-1505M, E3-1515M, E3-1535M, E3-1545M, E3-1558L, E3-1565L, E3-1575M, E3-1578L, E3-1585, E3-1585L

đường 506E3

36

0xCC

Hướng thung lũng

Bộ xử lý® Intel® Atom Z Series

Intel® Atom® Processor Z3745, Z3745D, Z3735D, Z3735E, Z3735F, Z3735G, Z3736F, Z3736G, Z3775, Z3775D, Z3785, Z3795

30678

02

0x838

Hướng thung lũng

Bộ xử lý® Intel® Celeron N Series

Bộ xử lý® Intel® Pentium N Series

Bộ xử lý® Intel® Pentium N3540, N3530

Bộ xử lý® Intel® Celeron N2940, N2930, N2840, N2830, N2808, N2807

30678

0C

0x838

Hồ whiskey U

Bộ xử lý™ Intel® Core thế hệ thứ 8

Bộ xử lý™ Intel® Core i7-8565U

Bộ xử lý™ Intel® Core i5-8265U

Bộ xử lý™ Intel® Core i3-8145U

Bộ xử lý™ Intel® Core 4205U, 5405U

806EB

D0

0xAE

* Trở lại bảnCập Nhật vi liên quan đến bóng ma biến 3A (cve-2018-3640: "Rogue hệ thống đăng ký đọc (RSRE)"), bóng ma Phiên bản 4 (cve-2018-3639: "suy cửa hàng bỏ qua (SSB)") và L1TF (cve-2018-3620, CVE-2018-3646: "L1 đầu cuối lỗi" )

Quan trọng

Bản cập nhật này là bản Cập Nhật độc lập nhắm mục tiêu Windows 10, phiên bản 1903 và Windows Server 2019, phiên bản 1903. Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản Cập Nhật vi Intel đã được phát hành cho các hệ điều hành tại thời gian phát hành để sản xuất (RTM). Chúng tôi sẽ cung cấp bản Cập Nhật bổ sung vi từ Intel thông qua bài viết này cho các hệ điều hành khi chúng trở nên có sẵn cho Microsoft. Sử dụng các thiết đặt đăng ký như được mô tả trong bài viết WindowsServer và máy chủ Windows . (Theo mặc định, các thiết đặt đăng ký được kích hoạt cho phiên bản hệ điều hành Windows Client và phiên bản hệ điều hành Windows Server.)

Tham khảo với nhà sản xuất thiết bị của bạn và Intel thông qua trang web của họ về đề nghị vi mã cho thiết bị của bạn trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho thiết bị của bạn.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật


Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web danh mục Microsoft Update .

Thông tin về bảo vệ và bảo mật


Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.