Ngày 16 tháng 7 năm 2019—KB4507459 (Bản dựng HĐH 14393.3115)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các điểm nổi bật


 • Cập nhật sự cố ảnh hưởng đến các ứng dụng quản lý tệp, thư mục và cài đặt thiết bị.
 • Cải thiện khả năng tương thích với ứng dụng bộ đọc màn hình Window-Eyes.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn lời nhắc nhập số định danh cá nhân (PIN) xuất hiện khi đang xác thực trong Internet Explorer. 
 • Khắc phục sự cố rò rỉ ổ cắm thông báo Windows khiến Windows gặp trình trạng hết cổng. 
 • Cập nhật thông tin múi giờ cho Brazil. 
 • Khắc phục sự cố hiển thị nút Nguồn trên màn hình Ctrl+Alt+Del khi bật chính sách "Cấu hình Người dùng\Mẫu Quản trị\Menu Bắt đầu và Thanh tác vụ\Loại bỏ và ngăn chặn truy cập vào lệnh Tắt, Khởi động lại, Ngủ và Ngủ đông". 
 • Khắc phục sự cố không thể bỏ qua tự động đăng nhập (Autologon) khi bạn nhấn và giữ phím Shift trong khi khởi động. 
 • Khắc phục sự cố có thể ngăn dịch vụ Netlogon thiết lập kênh an toàn và báo cáo lỗi “0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND”. 
 • Khắc phục sự cố khiến Kiểm soát Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows tạo ra quá nhiều sự kiện liên quan đến hệ mã động. 
 • Khắc phục sự cố khiến các ứng dụng sử dụng windows.storage.dll ngừng hoạt động và hiển thị ExceptionCode c0000005 (Vi phạm quyền truy nhập) khi đóng quy trình. 
 • Khắc phục sự cố khiến vùng lưu trữ Storage Spaces Direct (S2D) mất Pool Quorum và ngăn quyền truy cập vào ổ đĩa S2D nếu bạn khởi động lại một trong các nút cụm S2D. 
 • Khắc phục sự cố trong Microsoft Remote Desktop Web Access (RDWeb) cho phép cập nhật mật khẩu người dùng ngay cả khi có lỗi trường "Xác nhận Mật khẩu Mới". 
 • Khắc phục sự cố có thể khiến Máy chủ Máy tính Từ xa dừng phản hồi khi có người đang sử dụng ngắt kết nối chuyển hướng ổ đĩa. 
 • Khắc phục sự cố có thể khiến một số ứng dụng không chạy như mong đợi trên các máy khách của Active Directory Federation Services 2016 (AD FS 2016) sau khi cài đặt KB4493473 trên máy chủ. Các ứng dụng có thể gặp phải tình trạng này sẽ sử dụng IFRAME trong suốt các yêu cầu xác thực không tương tác và nhận X-Frame Options được đặt thành DENY.
 • Khắc phục sự cố khiến quá trình tạo tập lệnh của Microsoft Application Virtualization (App-V) không hoạt động nếu bạn chạy ứng dụng này khi không kết nối với bộ điều khiển miền (DC). Quá trình tạo tập lệnh của App-V cũng sẽ bị lỗi khi bạn chạy ứng dụng đó trong một môi trường chỉ chứa Microsoft Azure Active Directory.
 • Khắc phục sự cố khi mở hoặc sử dụng ứng dụng bộ đọc màn hình Window-Eyes có thể dẫn đến một lỗi và khiến một số tính năng hoạt động không như mong đợi.
 • Khắc phục sự cố có thể khiến nút cụm bị mất quyền thành viên trong cụm và khiến mọi khối lượng công việc của nút cụm đó chuyển đổi dự phòng. Sự cố này có thể xảy ra khi nút cụm tạo ra Live Dump.
 • Khắc phục sự cố khiến máy chủ do System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) quản lý không thể liệt kê và quản lý thao tác chuyển mạch lô-gic đã triển khai trên máy chủ. Ngoài ra, nếu bạn không thực hiện theo các phương pháp hiệu quả nhất, lỗi dừng có thể xảy ra trong vfpext.sys trên các máy chủ.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.
 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.
Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.
Các thiết bị khởi động bằng cách sử dụng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM) có thể không khởi động được với lỗi "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu" sau khi cài đặt bản cập nhật này trên máy chủ WDS.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512495.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thiết bị đã kết nối với miền được đặt cấu hình để sử dụng vùng MIT Kerberos có thể không khởi động hoặc tiếp tục khởi động lại. Các thiết bị là bộ điều khiển miền hoặc thành viên trong miền đều bị ảnh hưởng.

Nếu bạn không chắc thiết bị của mình có bị ảnh hưởng không, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Người dùng nâng cao có thể kiểm tra xem khóa đăng ký này có tồn tại hay không HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms hoặc có chính sách “Xác định cài đặt vùng Kerberos v5 có khả năng tương kết” trong Cấu hình Máy tính -> Chính sách -> Mẫu Quản trị > Hệ thống -> Kerberos hay không.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512517.
Internet Explorer 11 có thể không hiển thị một số JavaScript sau khi cài đặt bản cập nhật này. Bạn cũng có thể gặp sự cố với các ứng dụng sử dụng JavaScript hoặc bộ điều khiển WebBrowser, chẳng hạn như tính năng PowerPoint hiện có của Skype Meeting Broadcast.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512517.

Các ứng dụng và tập lệnh gọi API NetQueryDisplayInformation hoặc nhà cung cấp WinNT tương đương có thể không trả về kết quả sau trang dữ liệu đầu tiên, thường là 50 hoặc 100 mục nhập. Khi yêu cầu trang bổ sung, bạn có thể gặp lỗi “1359: đã xảy ra lỗi nội bộ”. Sự cố này được khắc phục trong KB4516044.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4509091). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4507459.