Ảnh Windows Server cho tháng 7 năm 2019

Áp dụng cho: Windows Server Azure Marketplace

Ảnh Máy Ảo Microsoft Windows Server

Windows Server là hệ điều hành kết nối các môi trường tại chỗ với các dịch vụ Azure cho phép các trường hợp kết hợp và tối đa hóa các khoản đầu tư hiện có, bao gồm:

  • Các khả năng kết hợp độc đáo với Azure để mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn và tối đa hóa các khoản đầu tư
  • Bảo mật nhiều lớp nâng cao để giúp bạn nâng cao vị thế bảo mật của mình
  • Tăng tốc độ cải tiến đối với các ứng dụng cho phép Nhà phát triển và Chuyên gia CNTT tạo mới cũng như hiện đại hóa các ứng dụng của mình và
  • Cơ sở hạ tầng Siêu hội tụ chưa từng có để phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của bạn

Để biết thêm thông tin về các gói và giá của Microsoft Windows Server, vui lòng xem Azure Marketplace.

Lưu ý Theo dõi @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được xuất bản lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

 

Tên Phiên bản KB Lưu trữ Ngôn ngữ Phiên bản Phiên bản .NET  Kích thước Tùy chỉnh
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016
14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

x64 VI-VN Trung tâm dữ liệu 4.7.2 127 GB Không Áp dụng
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -  với các vùng chứa 14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

 

x64 VI-VN Trung tâm dữ liệu 4.7.2 127 GB Vùng chứa Windows
[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016  14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

 

x64 VI-VN Trung tâm dữ liệu 4.7.2 30 GB Không Áp dụng
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 (zh-cn) 14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

 

x64 ZH-CN Trung tâm dữ liệu 4.7.2 127 GB  Không Áp dụng
[smalldisk]Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -Lõi Máy chủ 14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

 

x64 VI-VN Lõi Trung tâm dữ liệu 4.7.2 30 GB Không Áp dụng
Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 -Lõi Máy chủ 14393.3085.1907121547

KB 4507460 Tích lũy

KB 4054590 .NET

KB 4503308 Adobe Flash

KB 4013419 SafeOS

KB 4503355 SetupDU

KB 41322164509091 SSU

 

x64 VI-VN Lõi Trung tâm dữ liệu 4.7.2 127 GB Không Áp dụng