Ngày 17 tháng 8 năm 2019—KB4512495 (Bản dựng HĐH 14393.3181)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các điểm nổi bật


 • Cập nhật sự cố tải xuống phương tiện kỹ thuật số có bản quyền (nhạc, chương trình truyền hình, phim và các nội dung khác) từ một số trang web nhất định bằng cách sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.
 • Cập nhật sự cố khiến File Explorer thỉnh thoảng ngừng hoạt động. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khi tải xuống các tệp quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) từ một số trang web bằng cách sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer. 
 • Khắc phục sự cố trong Trình cung cấp Kết nối Nền tảng Thông báo theo Thời gian thực của Windows khiến cho File Explorer thỉnh thoảng ngừng hoạt động. 
 • Khắc phục sự cố có thể khiến chứng chỉ miền mới ngừng hoạt động sau một ngày. Sự cố này xảy ra khi bạn thiết lập miền bằng tài khoản trực tuyến và định cấu hình mạng riêng ảo (VPN) bằng thuật sĩ Truy cập Bất kỳ nơi nào. Lỗi này là, "Lỗi 619: Không thể thiết lập kết nối với máy tính từ xa, do đó, cổng được sử dụng cho giao tiếp này đã bị đóng". Sau khi thử thực hiện kết nối khác, lỗi sau xuất hiện, "Không liên kết được với kết nối VPN. Đang chờ kết nối lại ..." 
 • Khắc phục sự cố ngăn ứng dụng App-V mở và hiển thị lỗi sự cố mạng. Sự cố này xảy ra trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi pin của hệ thống ở mức thấp hoặc có sự cố nguồn bất ngờ. 
 • Khắc phục sự cố khiến cho spaceport.sys ngừng hoạt động với lỗi 0x9E error. 
 • Khắc phục sự cố nhận thức về vỏ cho một tình huống không bao gồm Storage Spaces Direct (S2D). 
 • Khắc phục sự cố ngăn một số người dùng nhận giá trị TTL khi thêm họ làm thành viên của Shadow Principals. Sự cố này xảy ra với người dùng có tên riêng (DN) chứa một ký tự thoát. Giá trị TTL hiện đã được thêm vào như mong muốn. 
 • Khắc phục sự cố có thể phá vỡ độ tin cậy của miền khi định cấu hình Thùng Rác trên miền mang độ tin cậy.
 • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho thiết bị khởi động khi khởi động bằng hình ảnh Môi trường Thực thi Khởi động trước (PXE) từ Windows Deployment Services (WDS) hoặc System Center Configuration Manager (SCCM). Lỗi này là "Trạng thái: 0xc0000001, Thông tin: Chưa kết nối hoặc không thể truy cập vào thiết bị được yêu cầu."
 • Khắc phục sự cố có thể khiến cho các nội dung sau đây ngừng phản hồi:
  • Các ứng dụng được tạo bằng Visual Basic 6 (VB6).
  • Macro được tạo bằng Visual Basic cho các Ứng dụng (VBA).
  • Các tập lệnh hoặc ứng dụng được tạo bằng Visual Basic Phiên bản Scripting (VBScript).

Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi "Lệnh gọi thủ tục không hợp lệ".

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.
 • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.
Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.
Các ứng dụng và tập lệnh gọi API NetQueryDisplayInformation hoặc nhà cung cấp WinNT tương đương có thể không trả về kết quả sau trang dữ liệu đầu tiên, thường là 50 hoặc 100 mục nhập. Khi yêu cầu trang bổ sung, bạn có thể gặp lỗi “1359: đã xảy ra lỗi nội bộ”. Sự cố này được khắc phục trong KB4516044.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4509091). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hóa với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Cập nhật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4512495.