Ngày 23 tháng 1 năm 2020—KB4534318 (Bản dựng HĐH 16299.1654)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editions

Các điểm nổi bật


  • Cập nhật sự cố có thể ngăn không cho cài đặt của người dùng đồng bộ trên các thiết bị. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố khiến không thể thêm các đối tượng máy tính vào các nhóm cục bộ bằng cách sử dụng Tùy chọn Chính sách Nhóm “Người dùng và Nhóm Cục bộ”. Bộ soạn Chính sách Nhóm trả về thông báo lỗi “Đối tượng được chọn không khớp với loại nguồn đích. Hãy chọn lại.” 
  • Khắc phục sự cố khiến Internet Explorer không mở khi Ảo hóa Trải nghiệm Người dùng của Microsoft (UE-V) đang được sử dụng để chuyển vùng nhiều mục yêu thích. 
  • Cải thiện độ tin cậy của UE-V AppMonitor. 
  • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho cài đặt của người dùng đồng bộ trên các thiết bị. 
  • Khắc phục sự cố đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và thiết bị cho tất cả các bản cập nhật Windows. 
  • Khắc phục sự cố với giai đoạn thiết lập Trải nghiệm Thiết lập ban đầu của Windows (OOBE) cho một thiết bị mới. Khi bạn sử dụng Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME) cho tiếng Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, bạn có thể không tạo được tài khoản người dùng cục bộ.
  • Khắc phục sự cố có thể khiến Trình điều khiển Phát trực tuyến Application Virtualization (App-V) (appvstr.sys) bị rò rỉ bộ nhớ khi bạn bật chế độ Lưu trữ Nội dung được Chia sẻ (SCS).

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Thực hiện thao tác từ một quy trình có quyền người quản trị.
  • Thực hiện thao tác từ một nút không có quyền sở hữu CSV.
Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản cập nhật Sắp xếp cung cấp Dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4523202). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4534318