Ngày 25 tháng 2 năm 2020—KB4537816 (HĐH Bản dựng 16299.1717)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editions

Các điểm nổi bật


 • Cập nhật sự cố có thể ngăn việc tải nội dung ActiveX.
 • Cập nhật sự cố ngăn không cho một số ứng dụng in bằng máy in mạng.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố có thể ngăn việc tải nội dung ActiveX.
 • Khắc phục sự cố có thể khiến trình duyệt Microsoft bỏ qua các máy chủ proxy. 
 • Khắc phục sự cố tạo ra lỗi "tên người dùng không xác định hoặc mật khẩu không đúng" khi cố gắng đăng nhập. Điều này xảy ra trong môi trường có bộ điều khiển miền (DC) Windows Server 2003 và Windows Server 2016 hoặc DC mới hơn. 
 • Cung cấp khả năng phản hồi trực tiếp cho phép các Hoạt động Bảo mật (SecOps) truy cập ngay tới các máy bị xâm phạm bằng bộ điều khiển Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Bộ bảo vệ Microsoft (ATP) (Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Microsoft). 
 • Cải thiện độ chính xác trong khả năng phát hiện của Quản lý Mối đe dọa và Lỗ hổng ATP của Bộ bảo vệ Microsoft. 
 • Khắc phục sự cố có thể khiến máy chủ Truy cập Trực tiếp sử dụng một lượng lớn bộ nhớ vùng không phân trang (pooltag: NDnd). 
 • Khắc phục sự cố trong đó dịch vụ AutoProxy WinHTTP không tuân thủ giá trị thiết lập cho Thời gian Hoạt động (TTL) tối đa trên tệp Proxy Tự động Cấu hình (PAC). Việc này ngăn tệp được lưu trong bộ nhớ cache cập nhật tự động. 
 • Khắc phục sự cố ngăn không cho một số ứng dụng in bằng máy in mạng.
 • Khắc phục sự cố với xác thực chứng chỉ khiến chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge bị lỗi.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Một số thao tác nhất định, chẳng hạn như đổi tên, mà bạn thực hiện trên tệp hoặc thư mục của Ổ đĩa được Chia sẻ theo Cụm (CSV) có thể không hoạt động với lỗi “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Điều này xảy ra khi bạn thực hiện các thao tác đó trên một nút của chủ sở hữu CSV từ một quy trình không có quyền người quản trị.

Sau khi điều tra, chúng tôi đã phát hiện thấy sự cố này không ảnh hưởng đến phiên bản Windows này.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản cập nhật Sắp xếp cung cấp Dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4523202). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4537816