Ngày 10 tháng 3 năm 2020—KB4540670 (Bản dựng HĐH 14393.3564)

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016

Các điểm nổi bật


  • Các bản cập nhật cải thiện tính năng bảo mật khi sử dụng các sản phẩm Microsoft Office.
  • Các bản cập nhật cải thiện tính năng bảo mật khi sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.
  • Các bản cập nhật để xác minh tên người dùng và mật khẩu.
  • Các bản cập nhật cải thiện khả năng bảo mật khi Windows thực hiện các tác vụ cơ bản.
  • Các bản cập nhật để lưu và quản lý tệp.
  • Các bản cập nhật cải thiện khả năng bảo mật khi sử dụng các thiết bị ngoại vi (chẳng hạn như bộ điều khiển trò chơi, máy in và camera web).

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể ngăn các biểu tượng và con trỏ xuất hiện như thường lệ.
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform và Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Silicon Platform, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Storage và Filesystems, Windows Peripherals, Windows Network Security và Containers, Windows Update Stack và Windows Server.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Sau khi cài đặt KB4467684, dịch vụ cụm có thể không khởi động được với lỗi “2245 (NERR_PasswordTooShort)” nếu chính sách nhóm “Độ dài Mật khẩu Tối thiểu” được đặt cấu hình dài hơn 14 ký tự.

Thiết lập chính sách "Độ dài Mật khẩu Tối thiểu" mặc định của miền thành nhỏ hơn hoặc bằng 14 ký tự.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Khi sử dụng các vùng chứa Windows Server với bản cập nhật ngày 10 tháng 3 năm 2020, bạn có thể gặp sự cố với các ứng dụng và chương trình xử lý 32 bit. Để biết hướng dẫn quan trọng khi cập nhật các vùng chứa Windows, hãy xem khả năng tương thích phiên bản vùng chứa Windows.

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin chung về SSU, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ và Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4540723). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
Windows Update và Microsoft Update Không có. Bản cập nhật này sẽ được tự động tải xuống và cài đặt từ Windows Update.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4540670