Ngày 10/3/2020 – KB4540673 (Các bản dựng HĐH 18362.719 và 18363.719)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Các thông tin chính


 • Cập nhật để cải thiện tính năng bảo mật khi sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.
 • Các bản cập nhật để xác minh tên người dùng và mật khẩu.
 • Các bản cập nhật nhằm cải thiện tính bảo mật khi sử dụng thiết bị ngoại vi (như bộ điều khiển trò chơi, máy in và camera trang web).

Các bản sửa lỗi và cải tiến


  Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

  Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cập nhật bảo mật.

  Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


  Dấu hiệu Giải pháp
  Khi sử dụng bộ chứa Windows Server với bản cập nhật ngày 10/3/2020, bạn có thể gặp phải sự cố với các ứng dụng và quy trình 32 bit. Để tìm hiểu hướng dẫn quan trọng về việc cập nhật các bộ chứa Windows, vui lòng xem Khả năng tương thích của phiên bản bộ chứa Windows và Cập nhật các bộ chứa Windows Server.
  Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy đặt cấu hình tự động, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm nhưng không giới hạn: Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

  Sự cố này được khắc phục trong KB4554364.

  Các thiết bị trên một miền có thể không cài đặt được các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

  Sự cố này đã được khắc phục trong KB4549951.

  Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên thiết bị chạy Windows 10 với modem LTE WWAN không dây, bạn có thể không truy nhập Internet được. Tuy nhiên, Chỉ báo Trạng thái Kết nối Mạng (NCSI) trong khu vực thông báo vẫn có thể chỉ ra rằng bạn đã kết nối Internet. Sự cố này đã được giải quyết trong KB4559004.

   

  Cách tải bản cập nhật này


  Trước khi cài đặt bản cập nhật này

  Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để tìm hiểu thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ và Các bản cập nhật Xếp chồng Cung cấp dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

  Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4541338). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

  Cài đặt bản cập nhật này

  Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
  Windows Update và Microsoft Update Không có. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update.
  Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
  Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

  Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

  Sản phẩm: Windows 10 phiên bản 1903 trở lên

  Phân loại: Các bản cập nhật bảo mật

   

  Thông tin tệp

  Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4540673

  Ghi chú Một số tệp không có lầm có "không áp dụng" trong cột "Phiên bản tệp của tệp CSV. Điều này có thể dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính giả khi sử dụng một số công cụ phát hiện quét của bên thứ ba để xác thực bản dựng.