Ngày 10 tháng 3 năm 2020 – KB4540681 (Bản dựng HĐH 16299.1747)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editions

Các điểm nổi bật


  • Các bản cập nhật nhằm cải thiện khả năng bảo mật khi sử dụng các sản phẩm Microsoft Office.
  • Các bản cập nhật nhằm cải thiện khả năng bảo mật khi sử dụng Microsoft Edge và Internet Explorer.
  • Các bản cập nhật nhằm xác minh tên người dùng và mật khẩu.
  • Các bản cập nhật nhằm cải thiện tính bảo mật khi Windows thực hiện các tác vụ cơ bản.
  • Các bản cập nhật nhằm lưu và quản lý tệp.
  • Các bản cập nhật nhằm cải thiện khả năng bảo mật khi sử dụng thiết bị bên ngoài (như bộ điều khiển trò chơi, máy in và camera trang web).
  • Khắc phục sự cố có thể khiến biểu tượng và con trỏ không thể xuất hiện như dự kiến. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể khiến biểu tượng và con trỏ không thể hiện lên như dự kiến. 
  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform và Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Silicon Platform, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Cryptography, Windows Kernel, Windows Core Networking, Windows Storage và Filesystems, Windows Peripherals, Windows Network Security và Containers, Windows Update Stack và Windows Server.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn cập nhật bảo mật.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy tự động đặt cấu hình, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm (nhưng không phải là tất cả): Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

Sự cố này được khắc phục trong KB4554342.

Các thiết bị trên một miền có lẽ không thể cài đặt các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng Chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

Sự cố này được khắc phục trong KB4556812.

 

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật nhằm giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để tìm hiểu thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ và Các bản cập nhật Xếp chồng Cung cấp dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4541731). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành Sẵn dùng Bước tiếp theo
Windows Update và Microsoft Update Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Các bản cập nhật bảo mật

 

Thông tin tệp

Để tìm hiểu danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4540681