Ngày 17/3/2020—KB4541330 (Bản dựng HĐH 16299.1775)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1709, all editions

Các thông tin chính


  • Cải tiến khả năng tương thích của thiết bị và ứng dụng với các bản cập nhật Windows.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố nguyên nhân gây ra việc File Explorer đóng đột ngột khi sử dụng hồ sơ chuyển vùng giữa các phiên bản khác nhau của Windows 10. 
  • Khắc phục sự cố có thể gây trễ tối đa hai phút khi đăng nhập hoặc mở khóa phiên trên máy đã kết nối Hybrid Azure Active Directory. 
  • Khắc phục sự cố không cho máy đã bật Credential Guard gia nhập miền. Thông báo lỗi là "Đồng hồ của máy chủ không được đồng bộ hóa với đồng hồ của bộ kiểm soát miền chính”. 
  • Khắc phục sự cố về đánh giá trạng thái tương thích của hệ sinh thái Windows để giúp đảm bảo tính tương thích của ứng dụng và thiết bị đối với tất cả các bản cập nhật Windows.
  • Khắc phục sự cố ngăn không cho cài đặt Ảo hóa trải nghiệm người dùng Microsoft (UE-V) chuyển vùng để sử dụng được các tệp chữ ký dùng cho thư mới, thư được chuyển tiếp và thư trả lời.
  • Khắc phục sự cố ngăn chặn một số máy tính chạy thành công tính năng Quản lý Mối đe doạ và Tính dễ tổn thương Microsoft Defender ATP.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này


Dấu hiệu Giải pháp
Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy tự động đặt cấu hình, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm (nhưng không phải là tất cả): Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

Sự cố này được khắc phục trong KB4554342.

Các thiết bị trên một miền có lẽ không thể cài đặt các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng Chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

Sự cố này được khắc phục trong KB4556812.

 

Cách tải bản cập nhật này


Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ và Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4541731). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành Sẵn dùng Bước tiếp theo
Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update rồi chọn Kiểm tra bản cập nhật.
Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4541330