Ngày 24/3/2020—KB4541335 (Các bản dựng HĐH 18362.752 và 18363.752)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Các thông tin chính


 • Cập nhật sự cố gây ra lỗi khi in tài liệu được chia sẻ. 
 • Việc cập nhật sự cố hiệu suất trong các ứng dụng sẽ xảy ra khi nội dung được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) hoặc đã được tạm dừng trong nền. 
 • Cập nhật sự cố ngăn nút tắt làm việc trên các thiết bị nhất định bằng ứng dụng Microsoft Điện thoại của bạn. 
 • Cập nhật sự cố ngăn việc đóng ứng dụng. 
 • Cập nhật sự cố khiến lịch hiển thị sai ngày trong tuần ở phần ngày và đồng hồ của mục thông báo khi chọn múi giờ Samoa. 
 • Cập nhật sự cố khiến các ứng dụng đóng đột ngột khi người dùng nhập các ký tự Đông Á sau khi thay đổi bố trí bàn phím. 

Các bản sửa lỗi và cải tiến


  Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

  Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


  Dấu hiệu Giải pháp
  Thiết bị sử dụng proxy thủ công hoặc proxy đặt cấu hình tự động, đặc biệt khi sử dụng mạng riêng ảo (VPN), có thể hiển thị trạng thái kết nối internet bị giới hạn hoặc không có kết nối internet trong Chỉ báo trạng thái kết nối mạng (NCSI) trong khu vực thông báo. Hiện tượng này có thể xảy ra khi kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi một VPN hoặc sau khi diễn ra sự thay đổi giữa hai trạng thái. Các thiết bị gặp sự cố này cũng có thể gặp sự cố khi truy cập Internet bằng các ứng dụng dùng WinHTTP hoặc WinInet. Ví dụ về các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến các thiết bị trong trạng thái này bao gồm nhưng không giới hạn: Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Office 365, Microsoft Outlook, Internet Explorer 11 và một số phiên bản của Microsoft Edge.

  Sự cố này được khắc phục trong KB4554364.

  Các thiết bị trên một miền có thể không cài đặt được các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

  Sự cố này đã được khắc phục trong KB4549951.

  Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên thiết bị chạy Windows 10 với modem LTE WWAN không dây, bạn có thể không truy nhập Internet được. Tuy nhiên, Chỉ báo Trạng thái Kết nối Mạng (NCSI) trong khu vực thông báo vẫn có thể chỉ ra rằng bạn đã kết nối Internet. Sự cố này đã được giải quyết trong KB4559004.

  Cách tải bản cập nhật này


  Trước khi cài đặt bản cập nhật này

  Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để tìm hiểu thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ và Các bản cập nhật Xếp chồng Cung cấp dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

  Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4541338). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

  Cài đặt bản cập nhật này

  Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
  Windows Update hoặc Microsoft Update Chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Update. Trong khu vực có sẵn các bản cập nhật tùy chọn , bạn sẽ thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.
  Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
  Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

  Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

  Sản phẩm: Windows 10 phiên bản 1903 trở lên

  Phân loại: Cập nhật

   

  Thông tin tệp

  Để tìm hiểu danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4541335

  Ghi chú Một số tệp không có lầm có "không áp dụng" trong cột "Phiên bản tệp của tệp CSV. Điều này có thể dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính giả khi sử dụng một số công cụ phát hiện quét của bên thứ ba để xác thực bản dựng.