Ngày 30/3/2020 - KB4554364 (Các bản dựng HĐH 18362.753 và 18363.753)

Áp dụng cho: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Các thông tin chính


 • Cập nhật sự cố có thể hiển thị trạng thái kết nối Internet không đúng đối với một số người dùng VPN nhất định hoặc có thể ngăn không cho một số ứng dụng kết nối Internet.

Các bản sửa lỗi và cải tiến


  Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ, thì chỉ bản sửa lỗi mới, chứa trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

  Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này


  Dấu hiệu Giải pháp
  Các thiết bị trên một miền có thể không cài đặt được các ứng dụng đã phát hành bằng Đối tượng chính sách nhóm (GPO). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các bản cài đặt ứng dụng sử dụng tệp .msi. Điều này không ảnh hưởng đến các phương pháp cài đặt khác, chẳng hạn như từ Microsoft Store.

  Sự cố này đã được khắc phục trong KB4549951.

  Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên thiết bị chạy Windows 10 với modem LTE WWAN không dây, bạn có thể không truy nhập Internet được. Tuy nhiên, Chỉ báo Trạng thái Kết nối Mạng (NCSI) trong khu vực thông báo vẫn có thể chỉ ra rằng bạn đã kết nối Internet. Sự cố này đã được giải quyết trong KB4559004.

  Cách tải bản cập nhật này


  Trước khi cài đặt bản cập nhật này

  Microsoft thực sự khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU. Để tìm hiểu thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật xếp chồng cung cấp dịch vụ và Các bản cập nhật Xếp chồng Cung cấp dịch vụ (SSU): Câu hỏi thường gặp.

  Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4541338). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

  Cài đặt bản cập nhật này

  Kênh Phát hành Khả dụng Bước Tiếp theo
  Windows Update hoặc Microsoft Update Không Xem các tùy chọn khác bên dưới.
  Danh mục Microsoft Update Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.
  Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS) Không

  Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

   

  Thông tin tệp

  Để tìm hiểu danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4554364.

  Ghi chú Một số tệp không có lầm có "không áp dụng" trong cột "Phiên bản tệp của tệp CSV. Điều này có thể dẫn đến dương tính giả hoặc âm tính giả khi sử dụng một số công cụ phát hiện quét của bên thứ ba để xác thực bản dựng.