Lịch sử cập nhật Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10, version 2004, all editionsWindows Server version 2004

Bản cập nhật dành cho Windows 10, phiên bản 2004 và Windows Server, phiên bản 2004


Windows 10 là một dịch vụ, điều đó có nghĩa là hệ điều hành này sẽ ngày càng tốt hơn thông qua các bản cập nhật phần mềm định kỳ.

Tin vui là bạn thường không phải làm gì cả! Nếu bạn đã kích hoạt các bản cập nhật tự động, các bản cập nhật mới sẽ tự động tải xuống và cài đặt bất cứ khi nào có sẵn, vì vậy, bạn sẽ không phải bận tâm về điều đó.
 
Ở bên trái của trang này, bạn sẽ tìm thấy danh sách tất cả các bản cập nhật đã phát hành cho phiên bản Windows này. Bạn cũng có thể tìm thấy thêm thông tin về các bản phát hành và mọi sự cố đã biết. Việc cài đặt bản cập nhật gần đây nhất sẽ đảm bảo bạn cũng nhận được mọi bản cập nhật trước đó mà có thể bạn đã bỏ lỡ, bao gồm cả mọi bản sửa lỗi bảo mật quan trọng.

 

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật và cách tải xuống, hãy xem: 

 

Trạng thái hiện tại của Windows, phiên bản 2004 và Windows Server, phiên bản 2004


Để biết thông tin mới nhất về Sự cố Đã biết đối với Windows và Windows Server, vui lòng truy cập vào Bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.

Khắc phục sự cố


Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp kích hoạt hay khắc phục sự cố Windows, hãy xem các chủ đề trợ giúp của chúng tôi bên dưới: