Cách sử dụng nhiều màn hình trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Sau khi kết nối PC chạy Windows 10 của bạn với màn hình bên ngoài, bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho từng màn hình.

Trước khi bạn bắt đầu


Trước khi thay đổi cài đặt cho màn hình bên ngoài của bạn, hãy đảm bảo rằng mọi thứ đều được kết nối đúng cách. Dưới đây là cách mà bạn có thể thực hiện:

  • Đảm bảo kết nối cáp đúng cách với PC hoặc cổng của bạn.
  • Kiểm tra bản cập nhật Windows. Để kiểm tra bản cập nhật, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Windows Update  > Kiểm tra bản cập nhật.  

Sắp xếp lại màn hình của bạn


Bạn sẽ thấy tùy chọn này khi Windows phát hiện có nhiều hơn một màn hình. Mỗi màn hình sẽ được đánh số để giúp bạn xác định dễ dàng hơn. 

Xác định màn hình

Để xem số tương ứng với màn hình, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Màn hình > Sắp xếp lại màn hình của bạn, rồi chọn Xác định. Số sẽ xuất hiện trên màn hình được chỉ định.

Phát hiện màn hình

Nếu bạn đã kết nối với một màn hình khác và màn hình này chưa xuất hiện trong Cài đặt, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Màn hình > Sắp xếp lại màn hình của bạn, rồi chọn Phát hiện

Sắp xếp màn hình của bạn

Nếu có nhiều màn hình, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp màn hình. Đây là việc làm hữu ích nếu bạn muốn màn hình phù hợp với cách thiết lập tại nhà hoặc văn phòng của mình. Trong cài đặt Màn hình, hãy chọn và kéo màn hình đến vị trí bạn muốn. Hãy làm tương tự với tất cả màn hình bạn muốn di chuyển. Khi bạn hài lòng về bố cục sắp xếp, hãy chọn Áp dụng. Hãy kiểm tra cách sắp xếp mới bằng cách di chuyển con trỏ chuột trên các màn hình khác nhau để đảm bảo hoạt động như bạn mong đợi. 

Thay đổi tùy chọn màn hình


Sau khi đã kết nối với màn hình bên ngoài, bạn có thể thay đổi cài đặt như độ phân giải, bố cục màn hình và nhiều cài đặt khác. Để xem các tùy chọn khả dụng, hãy chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Màn hình

Thay đổi hướng màn hình

Windows sẽ đề xuất cho bạn hướng của màn hình. Để thay đổi hướng trong cài đặt Màn hình, hãy đi đến Tỷ lệ và Bố cục, rồi chọn Hướng màn hình mong muốn của bạn. Nếu thay đổi hướng màn hình, bạn cũng sẽ cần phải xoay màn hình trên thực tế. Ví dụ: Bạn sẽ xoay màn hình ngoài để sử dụng theo hướng dọc thay vì hướng ngang. 

Chọn tùy chọn màn hình


Để thay đổi nội dung hiển thị trên màn hình, hãy nhấn phím logo Windows + P. Dưới đây là tùy chọn mà bạn có thể chọn.

Nếu bạn muốn Chọn
Xem mọi thứ chỉ trên một màn hình. Chỉ màn hình PC
Xem nội dung tương tự trên tất cả màn hinh. Nhân đôi
Xem máy tính của bạn trên nhiều màn hình. Khi đã mở rộng màn hình, bạn có thể di chuyển các mục giữa hai màn hình.  Mở rộng
Xem mọi thứ chỉ trên màn hình thứ hai. Chỉ màn hình thứ hai