Cách đặt mật khẩu cho tài khoản khách

Áp dụng cho: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Author


Các Sengupta MVP

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ NỘI DUNG GIẢI PHÁP CỘNG ĐỒNG


MICROSOFT CORPORATION VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO VIỆC PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN NHƯ VẬY VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA NÓ HƯỚNG DẪN TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, WORKMANLIKE NỖ LỰC, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THAO TÁC TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, NHỮNG THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VÌ MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT SINH TỪ HOẶC TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN TRONG ĐÓ

TỔNG KẾT


Tài khoản khách cung cấp quyền truy nhập vào máy tính cho bất kỳ người dùng nào không có tài khoản người dùng trên máy tính. Theo mặc định, bạn không cần bất kỳ mật khẩu nào hoặc bạn không thể tạo bất kỳ mật khẩu nào cho tài khoản này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt mật khẩu cho tài khoản khách này thì bạn có thể dễ dàng thực hiện như vậy.

Mẹo 


Tài khoản khách cung cấp quyền truy nhập vào máy tính cho bất kỳ người dùng nào không có tài khoản người dùng trên máy tính. Theo mặc định, bạn không cần bất kỳ mật khẩu nào hoặc bạn không thể tạo bất kỳ mật khẩu nào cho tài khoản này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt mật khẩu cho tài khoản khách này thì bạn có thể thực hiện các thao tác sau:-1] đăng nhập với tư trình là người quản trị. 2] bắt đầu>chạy lệnh>"(không có bất kỳ báo giá nào) >ok3] trong cửa sổ DOS, hãy nhập mật khẩu của người dùngnội bộ * và nhấn phím Enter. 4] nhập mật khẩu. 5] nhập lại mật khẩu. [Ghi chú:-để loại bỏ mật khẩu bạn phải làm theo cùng một quy trình và nhấn phím Enter hai lần, hoặc, bạn có thể mở Pa-nen điều khiển>tài khoản người dùng>tài khoản khách và từ đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu.