Làm cách nào để Thùng rác xuất hiện trên màn hình của tôi trong Windows Vista hoặc trong Windows XP?

Tự động khắc phục sự cố

Chú ý Trình hướng dẫn này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục sự cố tự động cũng hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Lưu ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu giải pháp khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc vào CD rồi sau đó bạn có thể chạy giải pháp đó trên máy tính có sự cố.

Lưu ý
Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".
Các bước tiếp theo
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần Cách khắc phục.

Mô tả sự cố

Thùng rác không xuất hiện trên màn hình trong Windows Vista hoặc trong Windows XP. Do đó, bạn không thể sử dụng Thùng rác để thực hiện các tác vụ như khôi phục tệp đã bị xóa. Bài viết này sẽ giúp bạn làm cho Thùng rác hoạt động trở lại.

Để tôi tự khắc phục sự cố

Để khắc phục vấn đề này trong Windows Vista, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Bấm Hình thức và Cá nhân hóa, bấm Cá nhân hóa rồi bấm Thay đổi các biểu tượng trên màn hình.
 3. Bấm để chọn hộp kiểm Thùng rác rồi bấm OK.
Các bước tiếp theo
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố này chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần "Cách khắc phục".

Để khắc phục vấn đề này trong Windows XP, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng chương trình đã loại bỏ Thùng rác để khôi phục Thùng rác


Chú ý Nếu bạn đã sử dụng chương trình TweakUI để ẩn Thùng rác, hãy làm theo các bước sau để khôi phục Thùng rác về màn hình. Nếu bạn không sử dụng chương trình TweakUI, hãy xem Phương pháp 2 hoặc Phương pháp 3.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
 2. Nếu bạn đang sử dụng menu Bắt đầu chuẩn của Windows XP
  1. Định vị khóa đăng kí sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị DWORD của sổ đăng ký sau rồi bấm vào Sửa đổi:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Trong ô dữ liệu Giá trị, gõ 0, sau đó bấm OK. (Tiện ích TweakUI đặt giá trị này thành 1 để ẩn biểu tượng Thùng rác.)
  Nếu bạn đang sử dụng menu Bắt đầu cổ điển của Windows XP
  1. Định vị khóa đăng kí sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giá trị DWORD của sổ đăng ký sau rồi bấm vào Sửa đổi:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Trong ô dữ liệu Giá trị, gõ 0, sau đó bấm OK. (Tiện ích TweakUI đặt giá trị này thành 1 để ẩn biểu tượng Thùng rác.)
 3. Bấm Thoát để thoát Registry Editor.
Các bước tiếp theo
 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần “Cách khắc phục”.

Phương pháp 2: Chỉnh sửa sổ đăng ký để khôi phục Thùng rác


Chú ý Nếu quản trị viên hệ thống đã sử dụng thiết đặt Chính sách Nhóm để ẩn Thùng rác (hoặc "Tất cả Biểu tượng") trên Màn hình, hãy xem Phương pháp 3.

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Để chỉnh sửa sổ đăng ký khiến biểu tượng Thùng rác hiện lại trên màn hình, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
 3. Định vị khóa đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Bấm chuột phải vào khoá đăng ký bạn đã định vị trong bước 3, trỏ vào Mới rồi bấm vào Khoá.
 5. Nhập {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} rồi nhấn ENTER.
 6. Bấm vào khoá {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} mới mà bạn đã tạo trong bước 5.
 7. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào mục (Mặc định).
 8. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Chuỗi, nhập Thùng rác vào ô Dữ liệu giá trị rồi bấm OK.
 9. Đóng Registry Editor.
Các bước tiếp theo
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần “Cách khắc phục”.

Phương pháp 3: Sử dụng Trình chỉnh sửa Đối tượng Chính sách Nhóm để khôi phục Thùng rác

Nếu quản trị viên hệ thống đã sử dụng thiết đặt Chính sách Nhóm để ẩn Thùng rác hoặc "Tất cả Biểu tượng" trên Màn hình, bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên hệ thống để khôi phục biểu tượng Thùng rác. Quản trị viên hệ thống có thể sử dụng Trình chỉnh sửa Đối tượng Chính sách Nhóm (GPEDIT.msc) hoặc loại bỏ thông tin sổ đăng ký theo cách thủ công (thông tin này đã được tạo thông qua Trình chỉnh sửa Đối tượng Chính sách Nhóm) cho Thùng rác để khôi phục biểu tượng Thùng rác về Màn hình.

Chú ý Các quy trình sau chỉ hoạt động trên Windows XP Professional. Nếu hệ thống của bạn không phải Windows XP Professional, bạn có thể thử quy trình trong phần "Cách khắc phục".

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
 • Để sử dụng Trình chỉnh sửa Đối tượng Chính sách Nhóm để khôi phục Thùng rác:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập GPEDIT.MSC vào ô Mở rồi bấm OK.
  2. Trong Cấu hình Người dùng, bấm Khuôn mẫu Quản trị rồi bấm đúp vào Màn hình.
  3. Bấm đúp vào Loại bỏ biểu tượng Thùng rác khỏi màn hình.
  4. Bấm vào tab Thiết đặt, bấm Không được Cấu hình rồi bấm OK.
 • Để sử dụng Registry Editor để khôi phục Thùng rác:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit rồi bấm OK.
  2. Định vị khóa đăng kí sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Bấm vào khóa đăng ký bạn đã định vị trong bước 3 rồi trong ngăn bên phải, bấm vào giá trị DWORD đăng ký sau:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm Xóa, sau đó bấm .
  5. Đóng Registry Editor.
Các bước tiếp theo
Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành bài viết này. Nếu sự cố chưa được khắc phục, bạn có thể thử quy trình trong phần "Giải pháp".

Giải pháp

Nếu bạn không thể khôi phục Thùng rác bằng cách sử dụng các giải pháp được liệt kê trong bài viết này, hãy giải quyết vấn đề này bằng cách tạo một lối tắt đến Thùng rác:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính của Tôi.
 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
 3. Bấm vào tab Xem rồi bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến nghị).
 4. Bấm Có khi bạn nhận được thông báo cảnh báo rồi bấm OK để đóng hộp thoại Tuỳ chọn Cặp.
 5. Bấm vào Cặp trên thanh công cụ.

  Chú ý Nếu Cặp không hiển thị trên thanh công cụ, trỏ vào Thanh công cụ trên menu Xem rồi bấm vào Nút Chuẩn.
 6. Trong ngăn điều hướng bên trái, trong Cặp, định vị cặp Thùng rác rồi kéo cặp Thùng rác ra màn hình.
 7. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Cặp.
 8. Bấm vào tab Xem rồi bấm để chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ (Khuyến nghị). Bấm OK.
Chú ý Quy trình này không tạo lại biểu tượng gốc. Tuy nhiên, quy trình này khôi phục hầu hết các tính năng của Thùng rác. Quy trình này bao gồm các mục sau:
 • Xoá tệp bằng cách kéo tệp đó vào biểu tượng Thùng rác trên Màn hình của bạn.
 • Truy lục tệp bạn đã xoá bằng cách bấm đúp vào biểu tượng Thùng rác trên Màn hình của bạn, bấm chuột phải vào tệp mà bạn muốn truy lục rồi bấm Khôi phục.
 • Dọn sạch Thùng rác bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác trên Màn hình của bạn rồi bấm Dọn sạch Thùng rác.
Chú ý Khi bạn sử dụng những bước này để khắc phục sự cố này, bạn không thể bấm chuột phải vào lối tắt Thùng rác để truy nhập vào Thuộc tính của Thùng rác. Để đặt thuộc tính cho Thùng rác, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm đúp vào lối tắt Thùng rác trên Màn hình. Cặp Thùng rác mở.
 2. Ở góc trên bên trái của cặp Thùng rác, bấm chuột phải vào biểu tượng Thùng rác rồi bấm vào Thuộc tính.

Nếu quy trình này không khắc phục được sự cố, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nguyên nhân

Một số vấn đề có thể gây ra sự cố này:
 • Chương trình của bên thứ ba đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.
 • Chương trình TweakUI đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.
 • Thông tin sổ đăng ký cho Thùng rác đã bị xoá.
 • Thiết đặt Chính sách Nhóm đã được sử dụng để ẩn Thùng rác.

  Chú ý Windows XP Home Edition không hỗ trợ Chính sách Nhóm.

T H A M K HẢ O

Để được trợ giúp về các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến trong Windows Vista, hãy ghé thăm trang Web sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 810869 - Xem lại Lần cuối: 29-09-2015 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi