Bạn không thể cài đặt một số bản cập nhật hoặc chương trình

T R IỆ U C HỨ N G

Khi bạn cố tải xuống điều khiển ActiveX, cài đặt bản cập nhật cho Windows hoặc cấu phần của Windows, cài đặt gói dịch vụ cho Windows hoặc cấu phấn của Windows, hoặc cài đặt chương trình phần mềm Microsoft hoặc bên thứ ba, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:
 • Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn cố cài đặt chương trình hoặc bản cập nhật:


  Không tìm thấy Chữ ký Số
  Chữ ký số của Microsoft xác nhận rằng phần mềm đã được kiểm tra với Windows và phần mềm chưa được thay đổi từ khi được kiểm tra.
  Phần mềm bạn sắp cài đặt không chứa chữ ký số của Microsoft. Do đó, không có sự đảm bảo rằng phần mềm này hoạt động đúng với Windows.
  Tên của gói phần mềm
  Nếu bạn muốn tìm kiếm phần mềm có chữ ký số của Microsoft, ghé thăm Web site Windows Update tại http://update.microsoft.com để xem phần mềm có sẵn hay không.
  Bạn có muốn tiếp tục việc cài đặt không?


  Nếu bạn bấm vào Thêm thông tin, bạn nhận được thông báo sau:


  Microsoft Windows
  Chữ ký trong gói phần mềm bạn muốn cài đặt không hợp lệ. Gói phần mềm được ký không đúng cách.


  Sau khi bạn bấm OK trong hộp thoại thông báo lỗi đầu tiên, bạn có thể nhận được thông báo cho biết cài đặt thành công hoặc bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:


  Tên của Gói Cập nhật

  Hoạt động mã hoá không thành công do thiết đặt tuỳ chọn bảo mật cục bộ.

 • Khi bạn cố cài đặt bản cập nhật hoặc cài đặt gói dịch vụ, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như một trong những thông báo sau:

  • Tên của Gói Cập nhật
   Thiết lập không thể xác minh tính toàn vẹn của tệp Update.inf. Đảm bảo dịch vụ Mã hoá đang chạy trên máy tính này.
  • Không thể cài đặt tệp danh mục.
  • Phần mềm bạn đang cài đặt chưa vượt qua cuộc kiểm tra Biểu trưng của Windows để xác minh mức độ tương thích với Windows XP. (Cho tôi biết lý do kiểm tra này quan trọng.)

   Phần mềm này sẽ không được cài đặt. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
  • Phần mềm bạn đang cài đặt chưa vượt qua cuộc kiểm tra Biểu trưng của Windows để xác minh mức độ tương thích với phiên bản Windows này. (Cho tôi biết lý do kiểm tra này quan trọng.)
 • Khi bạn cố cài đặt gói dịch vụ Windows XP, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:


  Thiết lập Gói Dịch vụ 1 không thể xác minh tính toàn vẹn của tệp. Cần đảm bảo dịch vụ Mật mã hóa đang chạy ở máy tính này

 • Khi bạn cố cài đặt Cấu phần Truy nhập Dữ liệu Microsoft (MDAC) 2.8 bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:


  Lỗi cài đặt INF. Lý do: Chữ ký và/hoặc chứng chỉ dấu thời gian không thể được xác minh hoặc bị định dạng sai.

 • %WINDIR%\System32\CatRoot2\Edb.log có thể tăng tới 20 megabyte (MB) mặc dù thông thường tệp này dưới 1 MB.
 • Khi bạn cố cài đặt gói từ Web site Windows Update hoặc Web site Microsoft Update, bạn có thể nhận được thông báo tương tự như sau:


  Phần mềm chưa vượt qua cuộc kiểm tra biểu trưng của Windows và sẽ không được cài đặt.

 • Khi bạn kiểm tra tệp %systemroot%\Windowsupdate.log, bạn có thể thấy mục nhập cho một trong những lỗi sau:
  • 0x80096001
  • 0x80096005
  • 0x80096010
  • 0x800B0001
  • 0x800B0003
  • 0x800B0004
  • 0x800B0109
  • 0x8007f0da
  • 0x8007f01e
 • Khi bạn sử dụng bản cập nhật Microsoft windows trên máy tính chạy Windows XP, quá trình cập nhật có thể lỗi và bạn có thể nhận được thông báo lỗi "0x8007f007". Điều này có thể xảy ra bất kể bạn chọn loại cập nhật nào.
Tệp Svcpack.log có thể chứa các mục nhập tương tự như sau:
GetCatVersion: Không thể truy xuất thông tin phiên bản từ C:\WINDOWS\system32 \CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Tmp.0.scw.cat với lỗi 0x57 937.437: GetCatVersion: Không thể truy xuất thông tin phiên bản từ C:\WINDOWS\Tmp.0.scw.cat với lỗi 0x80092004 940.344: InstallSingleCatalogFile: MyInstallCatalog failed for Tmp.0.scw.cat; error=0xfffffbfe. 940.344: DoInstallation:MyInstallCatalogFiles failed:STR_CATALOG_INSTALL_FAILED 955.125: UnRegisterSpuninstForRecovery, không thể xoá giá trị SpRecoverCmdLine, lỗi 0x2 955.125: DoInstallation: Không thể huỷ đăng ký spuninst.exe để khôi phục. 962.656: Huỷ đăng ký Chương trình Dỡ cài đặt -> Windows Server 2003 Gói Dịch vụ, 0 962.656: Không thể cài đặt tệp danh mục. 1448.406: Thông báo được hiển thị cho người dùng: Không thể cài đặt tệp danh mục. 1448.406: Mục nhập của Người dùng: OK 1448.406: Mã lỗi mở rộng Update.exe = 0xf01e 1448.406: Mã trả về Update.exe đã được che mặt nạ thành 0x643 để tuân thủ thao tác tuỳ chỉnh MSI. 

N G U YÊ N N HÂ N

Sự cố này có thể xảy ra trong tình huống khác.

Tình huống chi tiết có thể gây ra sự cố

G IẢ I P HÁ P

Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng các phương pháp sau. Sau khi bạn tiến hành các bước trong mỗi phương pháp, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa trước khi bạn tiếp tục với phương pháp tiếp theo. Nếu sự cố được khắc phục bằng bất kỳ phương pháp nào, bạn sẽ không cần dùng đến các phương pháp còn lại.

Giải pháp được thực hiện tự động với gói Khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống rồi thực hiện theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.Chú ý
 • Khắc phục sự cố tự động cố gắng khắc phục sự cố. Nếu chưa khắc phục được sự cố, hãy thử các phương pháp còn lại.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bản vá tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.
 • Gói Khắc phục sự cố này tự động hoá các phương pháp thủ công từ 1 đến 5. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử các phương pháp thủ công còn lại.Phương pháp thủ công

Phương pháp 1: Đặt Dịch vụ Mật mã hoá thành tự động
Phương pháp 2: Đổi tên cặp Catroot2
Phương pháp 3: Đăng ký lại tệp the DLL đi kèm với Dịch vụ Mật mã hoá
Phương pháp 4: Loại bỏ thuộc tính bị ẩn khỏi %Windir% và khỏi các thư mục con của nó
Phương pháp 5: Đặt chính sách ký xác nhận phi trình điều khiển thành thành công không có thông báo
Phương pháp 6: Đổi tên tệp Edb.log
Phương pháp 7: Tạm thời tắt Khoá Nhà phát hành Tin cậy và cài đặt chứng chỉ phù hợp vào kho chứng chỉ nhà phát hành tin cậy của bạn
Phương pháp 8: Xác thực trạng thái của tất cả chứng chỉ trong đường dẫn chứng chỉ và nhập chứng chỉ bị thiếu hoặc bị hỏng từ máy tính khác
Phương pháp 9: Xoá tệp tạm thời và khởi động lại cài đặt hotfix hoặc cài đặt gói dịch vụ
Phương pháp 10: Dọn sạch cặp phân phối phần mềm
Phương pháp 11: Tiến hành nâng cấp tại chỗ

T H A M K HẢ O

Sự cố này được báo cáo là xảy ra với các bản cập nhật sau:
328310 MS02-071: Lỗi trong việc xử lý thông báo Windows WM_TIMER có thể kích hoạt nâng cao đặc quyền

810565 Siêu liên kết mở trong Internet Explorer thay vì trong trình duyệt mặc định hoặc Trung tâm Hỗ trợ và Trợ giúp

327979 Trò chơi dừng đáp ứng (treo) hoặc thoát đột ngột khi phát video clip giới thiệu

322011 Bạn không thể xem trước bản fax trong Bàn Fax

811630 Trợ giúp HTML cập nhật tới chức năng giới hạn khi nó bị huỷ bằng phương pháp window.showHelp( )

810577 MS03-005: Bộ đệm chưa được kiểm tra trong bộ đổi tuyến Windows có thể cho phép nâng cao đặc quyền (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
329441 Bạn không thể tạo kết nối mạng sau khi bạn khôi phục Windows XP

329170 MS02-070: Lỗi trong đăng ký SMB có thể cho phép sửa đổi Chính sách Nhóm

810833 MS03-001: Bộ đệm chưa được kiểm tra trong dịch vụ Bộ định vị có thể cho phép chạy mã

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình bản cập nhật tự động trong Windows XP, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306525 Cách cấu hình và sử dụng Cập nhật Tự động trong Windows XP


Thuộc tính

ID Bài viết: 822798 - Xem lại Lần cuối: 28-12-2012 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi