Bạn có thể nhận được thông báo lỗi "InfoPath không thể tạo một mẫu mới, trống" khi bạn xem trước biểu mẫu trong InfoPath 2003 Gói Dịch vụ 1


Quan trọng Bài viết này chứa thông tin cho bạn biết cách giúp giảm các thiết đặt bảo mật hoặc tắt tính năng bảo mật trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để khắc phục sự cố cụ thể. Trước khi thực hiện những thay đổi này, bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc thực hiện giải pháp này trong môi trường cụ thể của mình. Nếu bạn áp dụng cách này, thực hiện các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.

Triệu chứng


Khi bạn cố gắng xem trước biểu mẫu trong Microsoft Office InfoPath 2003 Gói Dịch vụ 1 (SP1), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
InfoPath không thể tạo một mẫu mới, trống.
InfoPath không thể mở biểu mẫu được chọn. Biểu mẫu hoặc mẫu liên quan đến từ một vùng bảo mật hạn chế và có thể không an toàn.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra khi active scripting được kích hoạt cho vùng bảo mật Internet. InfoPath không đúng cách xác định mình biến đổi mở rộng kiểu trang ngôn ngữ (XSL) là tập lệnh hoạt động. Sự cố này có thể xảy ra trong vùng bảo mật khác nếu mẫu chứa một tập lệnh và kịch bản bị vô hiệu hoá.

Giải pháp


Cảnh báo Giải pháp này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công hơn bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi không khuyến nghị cách này nhưng cung cấp thông tin này để bạn có thể áp dụng cách này theo lựa chọn của mình. Sử dụng cách này bạn sẽ phải tự chịu rủi ro.

Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1

Đặt hình thức Office InfoPath 2003 mẫu trong một khu vực bảo mật mà active scripting được kích hoạt. Ví dụ: đặt biểu mẫu của bạn ở vị trí Intranet Nội bộ.

Phương pháp 2

Quan trọng Các bước này có thể tăng rủi ro bảo mật của bạn. Các bước này cũng có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ bị tấn công bởi những người dùng nguy hiểm hoặc bởi phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi khuyên bạn nên trình bài viết này mô tả để kích hoạt chương trình hoạt động như họ đang hoặc chương trình cụ thể khả năng thực hiện. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá rủi ro liên quan đến việc thực hiện quy trình này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quá trình này, thực hiện các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng quy trình này chỉ khi bạn thực sự yêu cầu quá trình này.
 1. Trong InfoPath, bấm công cụ, bấm vào Tuỳ chọn biểu mẫuvà sau đó nhấp vào tab bảo mật .
 2. Bấm để bỏ chọn hộp kiểm tự động xác định mức bảo mật dựa trên biểu mẫu thiết kế .
 3. Bấm để chọn tên miền.

  Lưu ý
  • Thiết đặt bảo mật InfoPath chỉ áp dụng cho mẫu hiện tại. Nó không ảnh hưởng đến các hình thức khác.
  • Lựa chọn tên miền cho phép mẫu để truy cập các tập tin hoặc các tài nguyên trong cùng một miền bằng uỷ nhiệm của người dùng. Người dùng được nhắc nếu dạng cố gắng truy cập tệp hoặc các tài nguyên trong một miền.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các bước để tái tạo hiện tượng

 1. Mở Internet Explorer.
 2. Nhấp vào công cụ, bấm Tùy chọn Internetvà sau đó nhấp vào tab bảo mật .
 3. Trong Chọn vùng nội dung Web để chỉ định khu vực bảo mật, bấm Internetvà sau đó bấm Custom Level.
 4. Trong phần Scripting trong Active scripting, bấm vô hiệu hoávà sau đó bấm OK.
 5. Bấm OK để đóng hộp thoại và sau đó đóng Internet Explorer.
 6. Mở InfoPath.
 7. Trên menu tệp , bấm thiết kế biểu mẫu.
 8. Bấm vào biểu mẫu trống mới.
 9. Trên menu tệp , trỏ tới Biểu mẫu xem trướcrồi sau đó bấm mặc định.
Bạn nhận được thông báo lỗi được đề cập trong phần "Triệu chứng".