Bạn có thể nhận được một thong báo lỗi "1607: Không thể cài đặt thời gian chạy InstallShield Scripting" khi bạn cố gắng cài đặt phần mềm trong Windows XP

Áp dụng cho: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Triệu chứng


Khi bạn cố gắng cài đặt phần mềm trên máy tính chạy Microsoft Windows XP, cài đặt không thành công và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
1607: cài đặt InstallShield Scripting Runtime

Nguyên nhân


Sự cố này có thể xảy ra nếu một trong các điều kiện sau là đúng:
 • Bạn chạy chương trình thiết lập từ ổ đĩa ảo được tạo bằng lệnh subst .
 • Trình điều khiển IDriver.exe không được đăng ký đúng cách.
 • Msiexec.exe trình cài đặt không được đăng ký đúng cách.
 • Tài khoản người dùng không có quyền truy nhập vào cặp C:\Windows\Installer.
 • Phiên bản cũ hơn của trình cài đặt Windows được cài đặt từ ổ đĩa mạng không còn có sẵn.
 • Tài khoản người dùng không có quyền để cài đặt phần mềm trên máy tính.
 • Các phiên bản khác của Msiexec.exe đang chạy.
 • Dựa trên Windows Installer cài đặt chương trình khác đang chạy.
 • Windows XP bị hỏng.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

Cài đặt công cụ InstallScript

Cài đặt công cụ InstallScript từ InstallShield Developer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tải xuống tệp IsScript7.zip. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Website InstallShield sau:
 2. Giải nén tệp IsScript7.zip.
 3. Bấm đúp vào tệp isscript.msi.

Chạy thiết lập từ ổ đĩa ảo

Nếu bạn đang chạy chương trình thiết lập từ ổ ảo vừa tạo bằng lệnh SUBST, bạn có thể xóa ổ ảo và thay vì chạy chương trình cài đặt từ đĩa cứng vật lý. Để xóa ổ ảo, bấm bắt đầu, bấm chạy, gõ subst
drive_letter: / d, và sau đó bấm
OK.

Đăng ký Idriver và Msiexec

Để đăng ký Idriver và Msiexec, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm bắt đầu, bấm chạy, loại "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\< số phiên bản >\Intel 32\IDriver.exe" RegServer, và sau đó bấm OK.

  Lưu ý Số phiên bản < > thay đổi máy tính khác nhau. Phụ thuộc vào phiên bản công cụ InstallScript.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập C:\Windows\System32\msiexec.exe/RegServer, và sau đó bấm OK.

Thay đổi quyền

Đăng nhập vào máy tính Windows XP bằng tài khoản người dùng quản trị viên và xác minh rằng bạn có quyền phù hợp cho cặp C:\Windows\Installer. Hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm bắt đầu, bấm Tất cả chương trình, điểm phụ kiệnvà sau đó bấm
  Windows Explorer.
 2. Bấm vào tuỳ chọn thư mục trên máy
  Menu công cụ .
 3. Bấm vào tab xem.
 4. Nhấp vào Hiển thị tệp và cặp ẩn, và sau đó bấm OK.
 5. Định vị cặp C:\Windows\Installer.
 6. Bấm chuột phải vào thư mục cài đặt , và sau đó bấm thuộc tính.
 7. Bấm vào tab Bảo mật .
 8. Hệ thống, và sau đó kiểm tra xem các
  Chọn hộp kiểm kiểm soát hoàn toàn .
 9. Nhấp vào quản trị viên, và rồi xác minh rằng hộp kiểm soát hoàn toàn được chọn.
 10. Bấm vào tên người dùng và rồi xác minh rằng hộp kiểm soát hoàn toàn được chọn.

Dừng các phiên bản Windows Installer

Để ngăn chặn các phiên bản Windows Installer, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột phải vào thanh tác vụ, và sau đó nhấp vào
  Trình quản lý tác vụ.
 2. Nhấp vào tab quá trình .
 3. Bấm Msiexec.exe trong các
  Quá trình danh sách, và sau đó bấm Kết thúc tiến trình.
 4. Bấm .
 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho mỗi phiên bản của Msiexec.exe.
 6. Đóng trình quản lý tác vụ.

Cài đặt lại Windows XP

Để biết thêm thông tin về cài đặt Windows XP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

978788 Cách thực hiện nâng cấp tại chỗ (cài đặt lại) cho Windows XP
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.