Hiện đã có Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

Áp dụng cho: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Giới thiệu


Microsoft Windows Installer là cấu phần hệ điều hành Windows cung cấp nền tảng tiêu chuẩn cho cài đặt và dỡ cài đặt phần mềm. Nhà sản xuất phần mềm có thể tạo thiết lập sản phẩm để sử dụng Windows Installer nhằm giúp cho việc cài đặt, bảo trì và dỡ cài đặt phần mềm trở nên đơn giản và dễ dàng.

Cách tải Windows Installer 3.1 v2


Trước khi tải xuống cấu phần có thể phân phối lại này, bạn phải xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows Server 2003 hay của Windows XP.

Kết quả phát hiện phiên bản tự động

You are currently using a 32-bit operating system.
Lưu ý Nếu kết quả phát hiện tự động không hiển thị trên màn hình của bạn, vui lòng bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
827218 Cách xác định máy tính đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của hệ điều hành Windows

Tải xuống trình cài đặt cho tất cả các phiên bản Windows ngoại trừ phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hay phiên bản 64 bit của Windows XP

Tệp sau đây hiện có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuống Tải xuống gói Windows Installer 3.1 có thể phân phối lại (v2) ngay bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 12 tháng 5 năm 2005

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.


Lưu ý Chỉ phần nhị phân cho tệp Msi.dll mới được cập nhật. Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các phần nhị phân còn lại của gói Windows Installer 3.1 (v2) vẫn giữ nguyên và là phiên bản 3.1.4000.1823.

Tải xuống trình cài đặt cho phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hoặc phiên bản 64 bit của Windows XP

Cấu phần có thể phân phối lại này chỉ dành cho các hệ điều hành 32 bit. Bạn không thể cài đặt cấu phần này trên máy tính đang chạy phiên bản 64 bit của Windows Server 2003 hoặc của Windows XP.

Bạn có thể cài đặt Windows Installer 3.0 có thể phân phối lại trên Windows 2000 Gói dịch vụ 3 (SP3) và trên phiên bản đã phát hành của Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 đi kèm với Windows Server 2003 Gói dịch vụ 1 (SP1).

Bạn không thể cài đặt bản có thể phân phối lại này trên các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows Server 2003 SP1. Để cập nhật các phiên bản 32 bit và 64 bit của Windows Server 2003 SP1 hoặc để cập nhật phiên bản 64 bit của Windows XP, hãy tải xuống hotfix được mô tả ở bài viết 898715 thay vì gói 893803 (v2) trong Cơ sở Kiến thức Microsoft. Để biết thêm thông tin về Windows Installer 3.1 (v2) GDR, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:

898715 Bản cập nhật dành cho Windows Installer 3.1 hiện có cho Windows Server 2003 Gói dịch vụ 1 và các phiên bản 64 bit của Windows XP

Lịch sử phát hành:
  • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên bản 1.0 (ngày 11 tháng 4 năm 2005)
  • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên bản 2.0 (ngày 12 tháng 5 năm 2005)

    Windows Installer 3.1 (v2) giải quyết sự cố được mô tả ở bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    898628 Windows Installer tự động bị lỗi sau khi bạn nâng cấp lên Windows Installer 3.1
Số phiên bản là 3.1.4000.2435. Tất cả các phần nhị phân còn lại của gói Windows Installer 3.1 (v2) vẫn giữ nguyên không đổi và là phiên bản 3.1.4000.1823.

Gỡ rối


Để được trợ giúp khắc phục sự cố của trình cài đặt Windows, hãy bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
907749 Các bước khắc phục sự cố cơ bản dành cho Windows Installer
886630 Bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng cài đặt một chương trình sử dụng Windows Installer trong Windows XP
314852 Cách kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Windows Installer trong Windows XP
Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt một ứng dụng cụ thể, cho dù đó là ứng dụng của Microsoft hay ứng dụng của bên thứ ba, hãy mở tệp readme của ứng dụng để xem các sự cố cài đặt đã biết. Bạn cũng có thể tìm kiếm các bài viết dành riêng cho ứng dụng của bạn trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.

Tham khảo


Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Mạng lưới nhà phát triển Microsoft (MSDN) sau: