Lỗi khi mở Trợ giúp trong các chương trình chạy Windows: "Không bao gồm tính năng" hoặc "Không hỗ trợ trợ giúp"

Chương trình Trợ giúp Windows không được hỗ trợ trong Windows 10, Windows Server 2012 hoặc các phiên bản mới hơn của Windows Server. Chương trình Trợ giúp Windows chỉ khả dụng với Windows Vista, 7, 8 và 8.1.

Microsoft đặc biệt khuyên các nhà phát triển phần mềm nên ngừng sử dụng ứng dụng Trợ giúp Windows. Các nhà phát triển phần mềm cung cấp những chương trình phụ thuộc vào các tệp .hlp được khuyến khích chuyển đổi hệ thống Trợ giúp của họ sang một định dạng tệp Trợ giúp thay thế, chẳng hạn như CHM, HTML, hoặc XML. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết MSDN https://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/windows/desktop/ms728460(v=vs.85).aspx. Mặc dù Microsoft phát triển các công nghệ Trợ giúp trong tương lai, chúng tôi khuyến khích các tác giả Trợ giúp tiếp tục sử dụng HTML Help 1.4. HTML Help 1.4 được bao gồm trong các phiên bản Windows kể từ Windows 7.

Hiện tượng

Khi bạn cố gắng mở Trợ giúp trong các chương trình chạy Windows, bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây.

Trợ giúp cho chương trình này đã được tạo theo định dạng Trợ giúp Windows. Định dạng này được sử dụng trong các phiên bản Windows trước và không được hỗ trợ trong Windows Vista.

Trợ giúp cho chương trình này đã được tạo theo định dạng Trợ giúp Windows, định dạng này tuỳ thuộc vào tính năng không được đưa vào phiên bản Windows này. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống một chương trình sẽ cho phép bạn xem Trợ giúp được tạo theo định dạng Trợ giúp Windows.

Trợ giúp cho chương trình này đã được tạo theo định dạng Trợ giúp Windows, định dạng này tuỳ thuộc vào tính năng không được đưa vào phiên bản Windows này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft.

Giải pháp

Để xem các tệp Trợ giúp 32 bit có phần mở rộng tệp là .hlp trong Windows, bạn cần tải xuống và cài đặt WinHlp32.exe từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.
 • Tải xuống
 • Chương trình Trợ giúp Windows không được hỗ trợ trong Windows Server 2012 hoặc các phiên bản mới hơn của Windows Server.
 • Nếu bạn gặp sự cố khi bạn cài đặt WinHlp32.exe hoặc sử dụng Trợ giúp, hãy đi tới phần "Thông tin bổ sung".


  Thông tin bổ sung dành cho người dùng chuyên sâu

  Sự cố này xảy ra khi Trợ giúp Windows sử dụng các phiên bản cũ của chương trình Trợ giúp Windows (WinHlp32.exe) để hiển thị nội dung.

  Lỗi Windows Update 80070422  Khắc phục sự cố này bằng cách thủ công
  Thuộc tính

  ID Bài viết: 917607 - Xem lại Lần cuối: 30-01-2017 - Bản sửa đổi: 2

  Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  Phản hồi