Bạn không có đủ quyền để lưu tệp mới trong Word 2007


Triệu chứng


Khi bạn cố gắng lưu tệp mới trong Microsoft Office Word 2007, tệp không được lưu. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi cho biết rằng bạn không có đủ quyền để thực hiện thao tác.

Nguyên nhân


Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản tương thích của trình quản lý chứng Hewlett-Packard cho ProtectTools. Ví dụ: sự cố này được biết là xảy ra với phiên bản 1.00D của quản lý chứng Hewlett-Packard ProtectTools.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, Cập Nhật phiên bản của quản lý chứng Hewlett-Packard ProtectTools được cài đặt trên máy tính Phiên bản 1.00J hoặc phiên bản mới hơn của chương trình này.

Để biết thêm thông tin về cách lấy phiên bản phù hợp trong quản lý chứng Hewlett-Packard ProtectTools, ghé thăm website sau của Hewlett-Packard và tìm kiếm "Khả năng quản lý cho ProtectTools":Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thông tin


Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, ngụ ý hay nói cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.