Sử dụng công cụ Bootrec.exe trong Môi trường Khôi Phục Windows để khắc phục sự cố và sửa chữa sự cố khởi động trong Windows

GIỚI THIỆU

Bạn có thể sử dụng công cụ Bootrec.exe tool trong Môi trường Khôi phục Windows (Windows RE) để khắc phục sự cố và sửa chữa các vấn đề sau trong Windows Vista hoặc Windows 7:
  • Bản ghi khởi động chính (MBR)
  • Cung khởi động
  • Cửa hàng Dữ liệu Cấu hình Khởi động (BCD)
Chú ý Khi bạn đang khắc phục sự cố khởi động bằng Windows RE, trước tiên bạn nên thử tuỳ chọn Sửa chữa Khởi động trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống. Nếu tuỳ chọn Sửa lỗi Khởi động không giải quyết được sự cố hoặc nếu bạn phải khắc phục thêm nhiều bước theo cách thủ công, hãy sử dụng công cụ Bootrec.exe.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để chạy công cụ Bootrec.exe, bạn phải khởi động Windows RE. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:
  1. Chèn đĩa cài đặt Windows 7 hoặc Windows Vista vào ổ đĩa rồi khởi động máy tính.
  2. Nhấn phím khi bạn được nhắc.
  3. Chọn ngôn ngữ, thời gian, tiền tệ, bàn phím hoặc phương thức nhập rồi bấm Tiếp theo.
  4. Bấm Sửa máy tính của bạn.
  5. Bấm vào hệ điều hành mà bạn muốn sửa rồi bấm Tiếp theo.
  6. Trong hộp thoại Tuỳ chọn Khôi phục Hệ thống , bấm Dấu nhắc Lệnh.
  7. Nhập Bootrec.exe, rồi nhấn ENTER.
Chú ý Để khởi động máy tính từ DVD Windows Vista hoặc Windows 7, máy tính phải được cấu hình để khởi động từ ổ DVD. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình máy tính để khởi động từ ổ DVD, hãy xem tài liệu đi kèm với máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất máy tính.
Tuỳ chọn Bootrec.exe


T H A M K HẢ O

Để biết cách sử dụng công cụ Bootrec.exe để khắc phục sự cố "Tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động Windows thiếu thông tin được yêu cầu", hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
927391 Thông báo lỗi khi bạn khởi động Windows Vista: "Tệp Dữ liệu Cấu hình Khởi động Windows thiếu thông tin được yêu cầu"
Thuộc tính

ID Bài viết: 927392 - Xem lại Lần cuối: 02-12-2013 - Bản sửa đổi: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

Phản hồi