Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft Dynamics CRM bộ định tuyến E-mail: "hệ thống Microsoft Exchange MAPI không được cài đặt trên hệ thống này"

Áp dụng cho: Microsoft Dynamics CRM 2011Dynamics CRM 4.0

Triệu chứng


Khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft Dynamics CRM bộ định tuyến E-mail, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Hệ thống Microsoft Exchange MAPI không được cài đặt trên hệ thống này.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do các thành phần sau đây không được cài đặt:
  • Thư viện ứng dụng khách nhắn tin API (MAPI)
  • ́ dữ liệu (CDO) 1.2.1

Giải pháp


Để giải quyết vấn đề này, cài đặt MAPI khách thư viện và CDO 1.2.1.

Tải xuống máy khách MAPI thư viện và CDO 1.2.1, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E17E7F31-079A-43A9-BFF2-0A110307611E&displaylang=en